Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации Други вродени аномалии на храносмилателната система Вродена липса, атрезия и стеноза на тънкото черво Вродена липса, атрезия и стеноза на йеюнума

Вродена липса, атрезия и стеноза на йеюнума МКБ Q41.1

Вродена липса, атрезия и стеноза на йеюнума МКБ Q41.1 - изображение

При дефекти във вътреутробното развитие на гастроинтестиналния тракт е възможно да се появят вродена липса, атрезия и стеноза на йеюнума.

Вродената липса на йеюнум е рядка аномалия, която се характеризира с отсъствие на част от йеюнума или на целия йеюнум. Атрезията и стенозата на йеюнума протичат с различна степен на обструкция на червото - пълна при атрезия и частична при стеноза.

Към вродена липса, атрезия и стеноза на йеюнума спада синдрома на ябълковата кора. Представлява много рядка форма на тънкочревна атрезия, при която проксималния край на йеюнума завършва сляпо и дисталните тънки черва се увиват около мезентериалната артерия спираловидно, напомняйки обелка от ябълка или обърнато коледно дърво. Често липсва голям сегмент от тънкото черво.

Синдромът на ябълковата кора обикновено се появява като изолирана малформация. Понякога може да е асоцииран с малротация, микроцефалия и аномалии на очите.

Лечението на вродена липса, атрезия и стеноза на йеюнума е хирургическо и цели възстановяване континуитета на червото.

4.1, 8 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Вродена липса, атрезия и стеноза на йеюнума МКБ Q41.1

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия