Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Хеморагични и хематологични нарушения у плода и новороденото Неонатална жълтеница, причинена от масивна хемолиза

Неонатална жълтеница, причинена от масивна хемолиза МКБ P58

Неонатална жълтеница, причинена от масивна хемолиза МКБ P58 - изображение

Жълтеницата е много важен симптом на редица вродени и придобити заболявания в неонаталния период. Хемолизата е процес на разрушаване на еритроцити. При този процес се разгражда и хемоглобина. Билирубинът представлява един от междинните продукти на разграждане на хемоглобина, извършвано в макрофагите на черния дроб, слезката и костния мозък. В серума преобладава индиректният билирубин, той е около 80% от общото количество на билирубина, а директният е до 20% от общия. Индиректният билирубин е мастноразтворим, затова не може да се отдели с урината. Той може да премине кръвно-мозъчната бариера и да увреди мозъчните структури. Директният билирубин, тъй като е водно разтворим, се отделя от организма чрез бъбреците с урината.

През неонаталния период съществуват два вида жълтеница: физиологична и патологична. Физиологичната жълтеница се отличава с това, че е временно, обратимо състояние и се причинява от завишени нива на индиректния билирубин, който идва от хемолизата на излишните фетални еритроцити. Неонатална жълтеница, причинена от масивна хемолиза, може да се наблюдава при:

 • хемолитичната болест на новороденото, причинена от кръвногрупова несъвместимост между майката и плода;
 • тежка хемолитична анемия;
 • полицитемия;
 • инфекции и други.

Клиничната картина включва:

 • анемия, която се изразява с бледост;
 • учестена сърдечна дейност;
 • пожълтяване на кожата, лигавиците (най - интензивно е по склерите и под езика);
 • сънливост;
 • нарушено хранене (бебето суче вяло);
 • може да се наблюдават уголемени слезка и черен дроб.

Повече информация за различните състояние, водещи до неонатална жълтеница, можете да прочетете при:

Диагнозата се поставя на базата на подробно снета анамнеза, характерна клинична картина, лабораторни, физикални и инструментални изследвания. От лабораторните данни се открива най - често анемия – нисък брой еритроцити, хемоглобин и хематокрит. За хемолитичните анемии е много характерна индиректната хипербилирубинемия.

Лечението на неонаталната жълтеница, причинена от масивна хемолиза, включва поддържане на хомеостазата и основните жизнени показатели. При тежки хемолитични състояния се правят кръвопреливания. При високи стойности на индиректния билирубин добър ефект има фототерапията. При нея индиректният билирубин се превръща във фотобилирубин, който не е токсичен за мозъка и лесно може да се отдели с урината.

2.0, 3 гласа

ВИДОВЕ Неонатална жълтеница, причинена от масивна хемолиза МКБ P58

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки