Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Хеморагични и хематологични нарушения у плода и новороденото Неонатална жълтеница, причинена от масивна хемолиза Неонатална жълтеница, причинена от лекарствени средства или токсини, преминали от майката или приложени на новороденото

Неонатална жълтеница, причинена от лекарствени средства или токсини, преминали от майката или приложени на новороденото МКБ P58.4

Неонатална жълтеница, причинена от лекарствени средства или токсини, преминали от майката или приложени на новороденото МКБ P58.4 - изображение

Над 92% от жените употребяват две или повече лекарства по време на бременността, това води до различни вродени малформации при около 3 % от новородените. Използването на медикаменти по време на бременността или след раждането крие опасност за бебето. Може да доведе до увреждането на различни органи и системи: нервната система, черния дроб, бъбреците и други. Неонатална жълтеница, причинена от лекарствени средства или токсини, преминали от майката или приложени на новороденото, може да се получи при увреждане на черния дроб на бебето или при хемолиза на еритроцитите му.

В повечето случаи медикаментите не достигат до плода, тъй като плацентата играе ролята на бариера. Понякога при лекуване на майката с различни лекарства, те могат да преминат трансплацентарно и да увредят плода. Има лекарства, които са с доказано тератогенно действие. Такива са някои антибиотици, психотропни вещества, сънотворни и други. Те могат да поразят различни органи на бебето. Токсичните увреждания включват вътреутробна смърт, преждевременно прекъсване на бременността, изоставане в развитието на плода и други. Тези увреждания по време на бременността могат да се проявят клинично след раждането с жълтеница на новороденото.

От антибиотиците тетрациклините и аминогликозидите могат да доведат до увреждане на черния дроб. Те могат да преминат плацентарната бариера и проявяват своята токсичност. Нарушаването на чернодробната функция на новороденото може да се изяви с неонатална жълтеница.

Също при жени, които пушат, злоупотребяват с алкохол и наркотични вещества по време на бременността, могат да се наблюдават редица отклонения в неонаталния период. Тези токсини преминават трансплацентарно и водят до редица увреждания. Изследванията показват, че тези бременни раждат по-често недоносени бебета. При тях се наблюдава по-трудна адаптация към извънутробните условия на живот, което клинично може да се прояви с пролонгирана жълтеница.

Неонатална жълтеница може да се получи и при хемолиза на еритроцитите на новороденото. Това състояние се наблюдава обикновено при бебета с различни наследствени заболявания като глюкозо-6-фосфат дехидрогеназен дефицит. При това състояние има риск от хемолиза при оксидативен стрес, а той може да е резултат от инфекция, експозиция на някои химически вещества и лекарства. В неонаталния период хемолизата се предизвиква най-често от медикаменти като: бисептол, ацетилсалицилова киселина, нитроглицерин, витамин С, нафталин и други.

Клиничната картина зависи от степента на хемолиза на еритроцитите. Наблюдава се:

  • бледост по кожата и лигавиците;
  • поява на жълтеница (по склерите, кожата, под езика)
  • тахикардия;
  • задух;
  • сънливост.

Диагнозата се поставя чрез снемане на подробна анамнеза, физикален преглед на новороденото, лабораторни и инструментални изследвания.

Лечението на неонаталната жълтеница, причинена от лекарствени средства или токсини, преминали от майката или приложени на новороденото, е насочено към основното увреждане. При фамилна анамнеза за глюкозо-6-фосфат дехидрогеназен дефицит или доказан такъв не се прилагат медикаменти, които могат да предизвикат хемолиза на еритроцитите.

3.7, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия