Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Остеопатии и хондропатии Хондропатии Други юношески остехондрози

Други юношески остехондрози МКБ M92

Други юношески остехондрози МКБ M92 - изображение

Хетерогенна група заболявания, характеризиращи се с нарушен костен растеж при младежи са назовават като други юношески остеохондрози.

ювенилна остеохондроза,неуточненаАсептична некроза на тарзалната кост е известна като болест на Kohler. Заболяването е описано през 1908 година от Alban Kohler предимно при момчета във възраст между 3 и 7 години. Асептичната некроза при юноши в медицинската литература е назована като ювенилна остеохондроза на пателатаНекроза представлява необратима дисфункция на тъканите. Клинично се изразява с болеви синдром и регионален оток. Децата не могат да стъпват пълноценно на ходилото. Често накуцват и предприемат щадящи положения на крака. Когато ходят пристъпват с външната част на ходилото. Заболяването се доказва рентгенологично. Основното терапевтично поведение е осигуряване на щадящо ходене чрез носене на специализирани стелки, патерици. Прогнозата е добра.

Остеонекроза на метакарпалните кости на ходилото е познато като болест на Freiberg. Юношеска остеохондроза на предния отдел на стъпалото се наблюдава при деца във възраст между 10 и 15 години. Първото описание е от д-р Алфред Х. Фрайберг през 1914 г. Заболяването се дължи на множество малки травми предимно във втората метакарпална кост. Последствие от тези травми е нарушаване на регионалния кръвоток. Симтоматичнат изява е болезненост при ходене. Лечението е обездвижване на метакарпалните кости за около 6 седмици.

ювенилна остеохондроза, неуточненаКъм "други юношески остеохондрози" се причислява и болестта на Osgood-Schlatter, разгледана при ювенилна остеохондроза на тибия и фибула. Болестта се дължи на възпаление във възпалителен процес в залавяното място на пателарното сухожилие за туберозата на голямо пищялната кост, точно под колянното капаче.

Болест на Sinding-Larsen-Johannson е наречена на името на шведския хирург Sven Christian Johansson. Болестта се характеризира с възпалителен процес в долният полюс на пателата. При физическо натоварване настъпва руптура на патеталния лигамент, което симптоматично се изявява с болка и наличие на оток. Болестта Sinding-Larsen-Johannson на също се класифицира към ювенилна остеохондроза на тибия и фибула.

Феноменът на "изкачващото коляно" се изявява с периодична болка в областта на коляното. Болевият симптом настъпва при дейности ангажиращи четириглавия бедрен мускул.

Болест на Sever е едно от заболяванията разгледани в рубриката "юношеска остеохондроза на костите на стъпалото" е известна още като апофизит на калканеуса. Основен патоанатомичен компонент е наличието на възпалителен процес. Подобно на болестта на Osgood Schlatter и тук болевият синдром е водещ. Интензитета на болката се увеличава при ходене, бягане или скачане. Болестта се изявява при физически активни деца по време на юношеството, тъй като през този период настъпва усилен растеж на опорно-двигателната система.ювенилна остеохондроза,неуточнен

Предразполагащи фактори за болестта на Sever's са:

  • Плоско стъпало
  • Наднормено тегло
  • Асиметрия в дължината на двата крайника

Заболяването е с добра прогноза. Без остатъчни явления в рамките на около 2 месеца настъпва пълно възстановяване. По време на лечебният процес детето не трябва да натоварва петата при ходете. Прилагат се още специфични ортопедични обувки.

Болестни промени в калканеуса при младежи се наблюдават и при "друга ювенилна уточнена остеохондроза".
Други юношески остеохондрози болест на Legg-Calve-Perthes и болест на Scheuermann. Болест на Legg-Calve-Perthes е известна само като болест на Perthes. Представлява васкуларно нарушение на главата на бедрената кост с последваща асептична некроза.

Пръстеновидни апофизи на гръдните прешлени е известна като болест на Scheuermann. Болестта се характеризира с патологичен кръг. Поради силната гръдна болка децата предприемат щадящо положение, което частично облекчава болката. Но щадящото положение се следва от изкривяване на нормалния стоеж на гръбначния стълб. В последствие се увеличава болката и съществува реален риск за настъпване на кифоза.

ювенилна остеохондроза, неуточненаБолест подобна на Perthes, но с ангажиране на полулунната кост е болест на Kienbock. Болката се локализира в китката над os lunatum. Симптоматиката се описва при ювенилна остеохондроза на ръката.

Асептична некроза на capitulum humeri и caput humeri представляват ювенилна остеохондроза на раменната кост представлява исхемична некроза на костните епифизи.

Osteochondritis dissecans (дисекиращ остеохондрит), като част от "други юношески остеохондрози", представлява постепенно и сегментно нарушаване на костният стоеж. Медиалният кондил на бедрената кост се засяга най-често. При остеохондритът се ангажира както ставата така и регионалната кост. Остеохондритът заедно с епифизитът и апофизата се обсъждат при ювенилна остеохондроза, неуточнена.

Болестта на Brailsford и Burns ангажират костите на предмишницата ювенилна остеохондроза на лъчевата и лакътната кост.
Дегенеративни изменения на костите на ръката в юношеска възраст се определят като ювенилна остеохондроза на ръката. Тук се разглежда юношеска остеохондроза на остеохондроза на os lunatum [Kienblock] и на главите на метакарпалните кости [Mauclaire].

Друга ювенилна остеохондроза на горния крайник разглежда остеохондроза на стернума или клавикулата. Тези две състояния са изключително редки.

Симптоматиката на заболяванията от рубриката "други юношески остеохондрози" са сходни. Клиничната манифестация включва:

  • Болеви синдром
  • Ставен оток
  • Ограниченост на движенията
  • Регионален еритем

Диагностиката на заболяването е въз основа на клиничните, параклиничните и инструменталните изследвания. Лечението е предимно конвенционално, тъй като тази хетерогенна група заболявания имат самоограничаващ се ход. Терапевтичният подход е индивидуализиран спрямо клиничния стадий на болестта.

3.3, 4 гласа

ВИДОВЕ Други юношески остехондрози МКБ M92

БИБЛИОГРАФИЯ

http://www.medscape.com/viewarticle/818448

Patellanin Ust Kutup Osteonekrozu: Olgu Sunumu

Основи на ортопедията и травматологията; Дейвид Дж. Денди, Денис Дж. Едуарс; част 3- ортопедични заболявания

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия