Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Дорзопатии Деформиращи дорзопатии Остеохондрит на гръбначния стълб

Остеохондрит на гръбначния стълб МКБ M42

Остеохондрит на гръбначния стълб МКБ M42 - изображение

Дегенеративни заболявания на гръбначния стълб за група заболявания с хроничен и прогресивен ход. Заболяване с голяма честота и социална значимост е остеохондрит на гръбначния стълб.

Спрямо "международната статистическа класификация на болестите и проблемите, свързани със здравето" остеохондрит на гръбначния стълб се класифицира както следва:

остеохондрит на гръбначния стълб Терминологията на болестта е спорна. Терминът е въведен от Кониг през 1888 година, чрез който Кониг е описал предполагаем възпалителен процес на гръбначния стълб. Днес е известно, че генезата на болестта е мултифакторна. Остеохондрит на гръбначния стълб може да настъпи след травма в областта на гръбначния стълб, като с особена честота са травмите на гръбначния стълб в спорта. Вродени или придобити съдови аномалии, при които не може да бъде реализирано адекватно регионално кръвоснабдяване, тоест настъпването на исхемия.

Не всяка една травма може да се последва от дегенеративно заболяване на гръбначния стълб. Кръвни роднини на заболели често също имат подобни оплаквания. Затова в последните години се разработи теорията за фамилност на болестта. Предполага се за наличието на унаследима мутация на ген, който се казва ACAN. Експресията на този ген е отговорен за наличието на протеин, от който зависят метаболитните процеси в хрущялната тъкан. Тоест този ген е отговорен за придаването на здравина на хрущялната тъкан и предпазва от остеохондрит на гръбначния стълб.

В основата на патогенетичната каскада в развитието на дегенеративен процес стои исхемията. Независимо от първопричината за развитието на исхемията, при нарушено регионално кръвообращение не се кръвоснабдяват зоните на осификация. Първото нарушение е в nucleus pulposus на интервертебралния диск. Nucleus pulposus намалява по обем, а по вкусно калцифицира. Като последствие настъпва дискова херния и костни шипове.остеохондрит на гръбначния стълб

Водещ симптом на клиничната презентация на остеохондрит на гръбначния стълб е болката. Тя е силна, а понякога дори непоносима. Останалите симптоми зависят от локализацията на болестния процес, което е разгледано в рубриката на "остеохондрит на гръбначния стълб при възрастни".
Когато се касае наличие на болестен процес преди 16-тата година на детето се определя като ювенилна форма, като например остеохондрит на гръбначния стълб, при която са разгледани най-честите състояния:

  • Болест на Calve
  • Болест на Scheuermann-Mau

Конвенционален метод за диагностициране на остеохондрит на гръбначния стълб е рентгенография на гръбначния стълб. При необходимост се прилагат други образни методи като компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс. От лабораторните изследвания няма съществени промени.
Терапията при тази група заболявания е предимно консервативна и се базира на стриктно спазване на хигиенно — диетични режими. Режимът е индивидуализиран спрямо особеностите на протичане на болестта при отделния пациент. Индивидуалния подход включва комбинирани методи на лечение, част от които са следните:

При неефективност на консервативните терапевтични методи се препоръчва хирургична интервенция, целяща подобряването на качеството на живот на пациенти с остеохондрит на гръбначния стълб.

4.1, 10 гласа

ВИДОВЕ Остеохондрит на гръбначния стълб МКБ M42

БИБЛИОГРАФИЯ

https://emedicine.medscape.com/article/1254668-overview#showall

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия