Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Дорзопатии Деформиращи дорзопатии Остеохондрит на гръбначния стълб Ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб

Ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб МКБ M42.0

Ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб МКБ M42.0 - изображение

Остеохондритът на гръбначния стълб представлява дегенеративно заболяване на гръбначния стълб, което има прогресиращ характер, изразяващо се с различна степен на инвалидизация. Когато болестта се прояви преди 16 годишнина на детето се приема за ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб. Синонимно название на ювенилна е юношеска. Ювенилният остеохондрит може да се изяви под различни клинични форми, като се има предвид, че водещи клинични форми са:

  • Болест на Calve
  • Болест на Scheuermann-Mau

Болест на Calve представлява остехондрит на тялото на гръбначния стълб. През 1925 година Калве описва асептична некроза на костите, което включва само един прешлен. Среща се между 6-тата и 12-тата година. Етиологията на болестта все още не е установена. Но са описнаи клинични случаи, в които болестта е част от изявата на злокачествени заболявания на опорно-двихгателната система. Костната аномалия е една от най-рядко срещаните и наличната информация за нея е оскъдна.

 ювенилен остеохондрит на гръбначния стълбБолест на Scheuermann-Mau се среща още с названието ювенилна кифоза. Тя представлява деформация в гръдния отдел на гръбначния стълб и се образува кифоза. Скелетното разстройство се дължи на неравномерният растеж на прешлените спрямо сагиталната анатомична равнина, при което задният ъгъл на прешлените е по-голям от предния.

Болестта на Scheuermann е епонимна на своя откривател датския хирург д-р Holger Werfel Scheuermann през 1920 година. Болеста се среща рядко. Спрямо епидемиологичните данни международната честота е между 0.4 и 8%, като по-голяма е сред децата в Европа. Болестта се наблюдава по-често при момчета, отколкото при момичета и се проявява във възрастовия диапазон 13 — 16 години.

Първопричинителят на болестта не е известен. Предполага се, че има многофакторна генеза. Според Scheuermann в основата на патофизиологичната каскада е асептична некроза на апофизата на прешлена. В зоната на некроза преждевременно прекратяване на раазтежа и прешленът се деформира. Асептичната некроза може да се дължи на регионална травма, вродени или придобити съдови нарушения, водени аномалии на опорно-двигателната система — синдром на Marfan.

Кифозата е заболяване на костната система, при което гръбначния стълб прогресивно се изкривява. Кифозата е част от болестта на Scheuermann. В повечето случаи кифозите на лекостепенни и се изявяват единствено като козметичен дефект. Но при високостепенни гръбни изкривявания причиняват болка, която е под нивото на деформацията. Към симптоматична изява се добавят още кардио-пулмонални смущения, неврологични оплаквания. Пациент страдащ от кифоза на Scheuermann не може съзнателно да коригира позицията си.

 ювенилен остеохондрит на гръбначния стълбРентгеново изследане на гръбначния стълб е конвенционален диагностичен метод. Болест на Scheuermann се обсъжда при деформация с повече от 5 градуса на три съседни прешлена. Посредством метода на Коб се определя градусите на ълъла на изкривяване, спрямо което се определя степента на изкривяване.

Терапията на ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб, в частност болест на Scheuermann е насочена към ограничаване на гръбначното изкривяване и коригиране на дефекта. Консервативни методи на лечение са:

  • Физиотерапия — Всяка една физиотерапевтична програма е индивидуализирана спрямо степента на изкривяване и терапевтични отговор. Към момента е най-популярна терапията на Шрот, при която пациентът е в легнало положение и под гръбначния стълб се слага възглавница. По този начин гръбначния стълб се опитва да се коригира.
  • Носене на корсет
  • Фармакологична терапия от нестероидни противовъзпалителни средства, които има противовъзпалителен ефект и облекчават болката.
  • Упражнения за деца при кифоза.

При високостепенно изкривяване и неефективност на консервативната терапия се предприема хирургична интервенция.

Прогнозата на болестта на Scheuermann е противоречива. Ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб с умерена степен на изява с добър терапевтичен отговор има благоприятна прогноза. Тези деца могат да контролират хода на болестта със стриктно спазване на индивидуално подготви хигиенно — диетичен режим.

3.8, 9 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб МКБ M42.0

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб МКБ M42.0

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Ювенилен остеохондрит на гръбначния стълб МКБ M42.0

БИБЛИОГРАФИЯ

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3489296/
https://www.physio-pedia.com/Scheuermann%27s_Kyphosis
https://emedicine.medscape.com/article/1266349-overview

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия