Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Други дегенеративни болести на централната нервна система Болест на Алцхаймер Късна болест на Алцхаймер

Късна болест на Алцхаймер МКБ G30.1

Късна болест на Алцхаймер МКБ G30.1 - изображение

Късна болест на Алцхаймер е невродегенеративно заболяване, което засяга пациенти във възрастта над 65 години.

Етиологията е неизвестна, предполага се определена фамилна предразположеност с автозомно-доминантно унаследяване. Предразполагащи фактори са оксидативния стрес, хиперхолестероемията (повишеното ниво на холестерол). Друга хипотеза предполага инфекция с херпес симплекс вирус при някои пациенти. Основната теория за болестта се състои в намаляване синтеза на невротрансмисера ацетилхолин. Холинергичната хипотеза има широка подкрепа, най-вече поради факта, че основните медикаменти, които имат известен ефект в терапията са обратими инхибитори на ензима ацетилхолинестераза, препятстващи разграждането на ацетилхолина.

Клиниката на късна болест на Алцхаймер започва с дискретни признаци, които често се бъркат с възрастови промени - пациентите започват да забравят първо близки събития, дезориентирани са за време и място, имат делюзии - фалшиви идеи, постепенно се засяга краткотрайната, а по-късно и дълготрайната памет, нарушена е когнитивната функция, има затруднения в обслужването и елементарните ежедневни дейности, обеднява речта, появяват се личностни промени, дезориентация и объркване, депресия, апатия. В крайния стадий на болестта се стига до апраксия и агнозия, има пълна зависимост на пациента от обгрижване. Засегнати са силно, освен когнитивните, и моторните функции на организма.

Диагнозата е трудна в ранните стадии. Необходим е обстоен преглед от невролог и психиатър, лабораторно и инструментално изследване. Забелязват се дифузна корова атрофия, особено в хипокампа, разширение на вентрикулите, лезии в лимбичните структури – хипокамп, амигдала и anterior olfactory nucleus и в префронталната област на мозъка. Използват се невропсихологични тестове, патоанатомично и биохимично изследване, техники като компютърна томография, магнитен резонанс, еднофотонна емисионна компютърна томография (SPECT) и позитронна емисионна томография (PET). В ликворът може да се открие наличие на тау-протеин и бета-амилоид. Лабораторно изследване на кръв и урина се прави по-скоро за отдиференциране на заболяването от други невродегенеративни състояния.

Диференциална диагноза на късна болест на Алцхаймер се прави с други форми на деменция - деменция с атеросклеротична генеза, мозъчен инсулт, синдром на Корсаков, мозъчен тумор и други.

Лечението се състои в прилагане на обратими инхибитори на ензима ацетилхолинестераза, антипсихотици, рационално хранене, психотерапия и физиотерапия.

Прогнозата на болестта не е добра. Усложненията са основно, поради пълната зависимост на пациентите от обгрижване и усложненията с вметнати инфекции и сърдечно-съдово заболяване. Средната продължителност на живота след началото на симптомите е 4 - 10 години.

3.2, 10 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Късна болест на Алцхаймер МКБ G30.1

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО