Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Други дегенеративни болести на централната нервна система Болест на Алцхаймер Ранна болест на Алцхаймер

Ранна болест на Алцхаймер МКБ G30.0

Ранна болест на Алцхаймер МКБ G30.0 - изображение

Болестта на Алцхаймер е най-често срещаната форма на деменция. Ранна болест на Алцхаймер е невродегенеративно заболяване, което засяга пациенти във възрастта до 65 години.

Етиологията на заболяването е неизвестна, предполага се определена фамилна предразположеност и влиянието на фактори, като стрес и вирусни инфекции. Унаследяването е автозомно-доминантно.

Установява се намалена активност на ензима холинацетилтрансфераза в хипокампа и мозъчната кора, което показва селективно увреждане на холинергичната медиация, а тежестта на когнитивните нарушения е пропорционална с намалената активност на ензима.

Патологоанатомично се наблюдава дифузна корова атрофия, характерна е атрофията на хипокампа. Микроскопски се установяват аргентофилни сенилни плаки и неврофибрилерна дегенерация на невроните. Характерните сенилни плаки са сферични образувания с център от амилоидно съединение.

Клиниката на ранна болест на Алцхаймер започва с дискретни симптоми - забравяне на имена и събития, невъзможност за научаване на нова информация, затруднени са социалните контакти, речникът обеднява, затруднено е разбирането на по-сложни изречения. С прогресиране на заболяването се наблюдава акалкулия (затруднени аритмични действия), апатия, задълбочава се загубата на паметта. На лице са също апраксия и агнозия. Двигателните нарушения се наблюдават в по-късен етап, със затруднена походка и постурална нестабилност.

Диагнозата се поставя след преглед от невролог и психиатър. Използват се инструментални методики, като компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс, които установяват корова атрофия, по-изразена в медиалните части на темпоралния дял, челната и париеталната област. Забелязва се разширение на латералния и трети вентрикул. Приложение намират и методики, като еднофотонна емисионна компютърна томография (SPECT) или позитронно-емисионна томография (PET).

Диференциална диагноза се прави с друг вид деменция - синдром на Корсаков, дефицит на витамин В12, псевдодеменция при депресия, мозъчен тумор, болест на Пик и други.

Лечението на ранна болест на Алцхаймер включва обратими инхибитори на ензима ацетилхолинестераза, физиотерапия и симптоматични средства.

Прогнозата не е добра, заболяването е с прогресиращ характер, води до личностен упадък и летален изход. Продължителността на живота след началото на първите симптоми е средно 4 - 10 години.

3.3, 3 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Ранна болест на Алцхаймер МКБ G30.0

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО