Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на нервната система Екстрапирамидни и други двигателни нарушения Други дегенеративни болести на базалните ганглии

Други дегенеративни болести на базалните ганглии МКБ G23

Други дегенеративни болести  на базалните ганглии МКБ G23 - изображение

Базалните ганглии са група ядра в главния и гръбначен мозък, функциониращи като единна система, отговорна за функцията на двигателната и психичната сфера. Към тази група принадлежат глобус палидус, корпус стриатум - путамен и нуклеус каудатус, нуклеус субталамикус, субстанция нигра. Основни медиатори, осъществяващи фината връзка между отделните структури са ацетилхолин, допамин, гама-аминомаслена киселина.

В рубриката други дегенеративни болести на базалните ганглии са разгледани:

Болест на Hallervorden-Spatz

Прогресираща надядрена офталмоплегия [Steele-Richardson-Olszewski]

Стриатонигрална дегенерация

Други уточнени дегенеративни болести на базалните ганглии

Дегенеративна болест на базалните ганглии, неуточнена

Етиологията на заболяванията е неизвестна, най-често се касае за генетични заболявания с начало в средна възраст.

Клиниката на дегенеративните заболявания на базалните ганглии, включени в тази категория е разнообразна - налице е засягане на двигателната сфера с нарушен мускулен тонус, патология в координацията и двигателната активност. Водещи симптоми са:

  • тремор
  • хипокинезия, акинезия, брадикинезия
  • хореоатетоза или дистония
  • дементен синдром или други нарушения на психичната сфера
  • нарушения на говора

Диференциална диагноза на други дегенеративни болести на базалните ганглии се прави с болестта на Паркинсон, паранеопластични синдроми, малформации на нервната система, възпалителни заболявания, токсични увреждания и други.

Диагнозата се поставя след преглед от невролог и провеждане на допълнителни изследвания, най-често по метода на изключване.

Лечението е симптоматично, прилагат се препарати, влияещи на допаминовата система, витамини от група Б и рехабилитационни мероприятия за намаляване на вторичните усложнения.

Прогнозата не е обнадеждаваща. Като цяло заболяванията, включени в тази категория не са животозастрашаващи, но обездвижването и вторичните инфекции са основна причина за неблагоприятния изход.

3.4, 5 гласа

ВИДОВЕ Други дегенеративни болести на базалните ганглии МКБ G23

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други дегенеративни болести на базалните ганглии МКБ G23

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки