Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата Разстройства на обмяната на веществата Други разстройства във водно-електролитния и алкално-киселинния баланс Ацидоза

Ацидоза МКБ E87.2

Ацидоза МКБ E87.2 - изображение

Ацидозата е състояние на повишена киселинност на кръвта и другите телесни тъкани, т. е увеличена концентрация на Н+. Тя се изявява когато pH на артериалната кръв падне под 7.35.

Понятието ацидемия описва състоянието на намалено pH на кръвта, докато ацидозата е процесът, който води до това състояние.

Различават се млечно кисела(латацидоза), метаболитна и респираторна ацидоза.

Ацидозата може да възникне като резултат от свръхпродукция на кисели молекули, намалена екскреция или комбинация от двата фактора. Повишеното обрауване на кисели молекули може да доведе до сепсис - обща гнойна инфекция, при която тялото изработва прекалено много млечна киселина. Намалената екскреция, от своя страна, провокира развитието на бъбречна недостатъчност и различни белодробни заболявания.

Принципно при нормални условия тялото ефективно елиминира киселите молекули при дишането и чрез бъбреците. Ако тези функции са нарушени се стига до ацидоза. Ацидозата се разделя на метаболитна и респираторна.

Метаболитна ацидоза възниква в резултат на заболявания като неоплазми, диабет, чернодробна недостатъчност, тежка диария, сърдечен удар и др. Различават се:

  • Диабетна кетоацидоза - възниква в резултат от натрупването на кетотела в организма при неконтролиран диабет.
  • Лактатна ацидоза - в организма се натрупва млечна киселина, поради различни фактори като алкохол, ракови заболявания, чернодробна недостатъчност, хипогликемия, медикаменти (салицилати), продължителен недостиг на кислород.

Респиратора ацидоза се наблюдава при невъзможност на белите дробове да елиминират натрупаното количество въглероден диоксид. Алвеоларната хиповентилация води до повишено PaCO2 (хиперкапния). Респираторната ацидоза може да бъде остра или хронична. При острата,  PaCO2 е повишено над горна граница на нормата (над 45 mmHg) с придружаваща ацидемия (pH под 7.35). При хроничната респираторна ацидоза,  PaCO2 е повишено над горна граница на нормата, но pH на кръвта е нормално или близо до нормалното. Развива се при ХОББ, свръхдозиране на успокоителни, тежка астма.

Съществуват различни фактори, които увеличават риска от развитие на ацидоза - астма, ХОББ, диабет, бъбречни заболявания, затлъстяване, тежка диария.

Симптомите при ацидоза зависят от подлежащата причина. Пациентите са объркани и летаргични, установява се скъсено, учестено дишане и наличие на хрипове.

При метаболитна ацидоза се установяват неспецифични изменения в различни органи - палпитации, гръдна болка, главоболие, зрителни нарушения, умствени разстройства, гадене, повръщане, коремна болка, диария, костни болки, генерализирана мускулна слабост. Основните усложнения могат да бъдат органна недостатъчност, дихателна недостатъчност и шок.

За поставяне на диагнозата са важни изследванията на серумни електролити, pH на кръвта и кръвно - газов анализ.

Лечението на състоянието зависи от подлежащата причина. При респираторна ацидоза се предписват кислород и бронходилататори, както и механична вентилация. За да се коригират ниските стойности на pH на кръвта, при метаболитна ацидоза се аплицира натриев бикарбонат. 

1.8, 9 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Ацидоза МКБ E87.2

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Ацидоза МКБ E87.2

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО