Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм Други болести на кръвта и кръвотворните органи Други болести на кръвта и кръвотворните органи Вторична полицитемия

Вторична полицитемия МКБ D75.1

Вторична полицитемия МКБ D75.1 - изображение

С термина полицитемия се означава увеличения брой на еритроцитите, левкоцитите и тромбоцитите. В повечето случаи той се използва в смисъла на еритроцитемия - увеличен брой на еритроцитите, както е при вторичната полицитемия. Вторичната полицитемия се нарича още реактивна и се характеризира с реактивна хиперплазия на червената кръвна редица.

Етиологичните фактори, предизвикващи вторична (придобита) полицитемия са разнообразни и стимулират еритропоезата посредством различни механизма. Придобитата полицитемия е резултат най-често на физиологичен отговор към генерализирана или локализирана тъканна хипоксия. Тя се предизвиква от различни състояния:

  • Намалена атмосферна концентрация на кислород при хора, живеещи на голяма надморска височина.
  • ХОББ (хронична обструктивна белодробна болест - високо съотношение вентилация/перфузия), сърдечна недостатъчност (намалено съотношение вентилация/перфузия), сънна апнея, сърдечно-съдови нарушения с дясно-ляв шънт, които могат да доведат до наличие на венозна кръв в артериалната система и доставяне на по-малко кислород до тъканите.
  • Ендокринни заболявания - синдром на Кушинг, хипералдостеронизъм. Увеличените хормонални нива стимулират еритропоезата.
  • Метхемоглобинемии, сулфхемоглобинемии.
  • Тютюнопушене.
  • Намаление на плазмения обем - хемоконцентрация при повръщане, диарии, изгаряния;
  • Нарушена перфузия на бъбреците (хипоксемична, нефрогенна) - може да доведе до стимулация на еритропоетиновата секреция. Причината и тук е локалната тъканна хипоксия, активиране на хипоксия-индуциран фактор и секреция на еритропоетин от бъбреците;
  • Хората, при които нивата тестостерон са високи, поради употребата на анаболни стероиди, включително спортисти, които злоупотребяват стероиди или заместително лечение с тестостерон при хипогонадизъм, при лечение с еритропоетин може да се развие вторична полицитемия.
  • Относителна полицитемия представлява видимо покачване на нивото на еритроцитите в кръвта, но основната причина е намалена кръвна плазма. Относителната полицитемия често е причинена от загуба на телесни течности, като например чрез изгаряне, дехидратация и стрес. Рядко, относителна полицитемия могат да бъдат причинени от видима полицитемия, известен също като синдром на Гайсбек (Gaisböck syndrome). Синдром на Гайсбек засяга предимно мъже на средна възраст с наднормено тегло и е свързана с тютюнопушенето, повишен прием на алкохол и хипертония.
  • Доброкачествени и злокачествени тумори - повишава се секрецията на еритропоетин.

Клиничната картина при вторична полицитемия се определя от увеличения брой еритроцити, водещ до повишен вискозитет и намалена тъканна перфузия, което е предразполагащ момент за развитие на тромбоза. Първоначалните симптоми на състоянието са слабост, умора, главоболие. Характерни са зрителните нарушения, сърбеж и шум в ушите. Налице е плетора - повишено зачервяване на кожата и лигавиците. Ако полицитемията е резултат на хипоксия, пациентите могат да бъдат цианотични. При някои от тях се открива акроцианоза, поради задържане на еритроцитите в малките кръвоносни съдове. В резултат на нарушена циркулация на ЦНС могат да се появят главоболие, летаргия, обърканост, инсулт. Наличието на спленомегалия подкрепя по-силно диагнозата полицитемия вера, отколкото вторичната полицитемия.

Диагнозата се поставя въз основа на повишените стойности на хемоглобин, еритроцити и хематокрит. Определя се плазмената концентрация на еритропоетин - тя е повишена при вторична полицитемия и нормална при полицитемия вера. Извършва се кръвно-газов анализ. В подкрепа на диагнозата могат да се извършат рентгенография на гръден кош, ЕКГ.

Диференциалната диагноза включва полицитемия вера, аденом на надбъбреците, сънна апнея, ХОББ, сърдечни малформации.

Лечението е етиологично - повлиява се причината за състоянието. Препоръчват се кръвопускания с оглед повишения риск от тромбози, инсулти, инфаркти, дълбока венозна тромбоза. Прилагат се антиагреганти.

2.8, 4 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Вторична полицитемия МКБ D75.1

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Вторична полицитемия МКБ D75.1

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО