Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Протозойни болести Лайшманиоза Кожно-лигавична лайшманиоза

Кожно-лигавична лайшманиоза МКБ B55.2

Кожно-лигавична лайшманиоза МКБ B55.2 - изображение

Заболяването кожно-лигавична лайшманиоза представлява кожна форма на лайшманиоза на Новия Свят или известна още като американска лайшманиоза.

Причинители са представителите на род Leishmania, а именно Leishmania vianna с 4 подвида (L. braziliensis, L. guyanensis, L. panamensis, L. peruviana) и от Leishmania mexicana.

Резервоари на болестта са предимно различни видове гризачи, а преносители са флеботомусите. Ендемични огнища са описани предимно в страните от Южна и Централна Америка.

Различават се две форми на паразитите:

 • амастиготна или безкамшичеста: паразитира вътре в клетките на макрофагохистиоцитарната система
 • промастиготна или камшичеста: наблюдава се в стомахчето на комарите от род Plebotomus

Биологичният цикъл на тези протозойни причинители протича последователно в хората и в комарите. Флеботомите се заразяват при кръвосмучене от болен човек (или животно), като в техния организъм паразитите се трансформират. При последващо ухапване на човек, лайшманиите попадат в кожната раничка и се размножават.

Рискови фактори, подпомагащи развитието на болестта са недохранването, ниският социален статус, обезлесяването, липсата на канализация и урбанизация.

Според клиничното протичане се различават няколко отделни форми на заболяването:

 • кожно-язвена: засяга се само кожата, обикновено на откритите части на тялото, протичането е доброкачествено
 • дифузна кожна лайшманиоза: протича като кожна лайшманиоза на Новия свят
 • кожно-лигавична: в хода на болестта се ангажират и лигавиците на носа, устата, ларинкса, фаринкса

Инкубационният период продължава от две седмици до три месеца.

Заболяването започва с изява на единични кожни поражения, обикновено под формата на възелчета с околен инфилтрат, които впоследствие разязвяват.

При много пациенти се развива лимфангит и лимфаденит, както и вторично инфектиране на язвите. Обикновено се засяга кожата на лицето, шията, горните и долните крайници. При липса на лечение болестта бързо се разпространява и обхваща лигавиците на носа, устната кухина и горните дихателни пътища.

Улцерациите и ерозиите водят до прогресивно разрушаване на меките тъкани и хрущялите на назофарингеалната и устната кухина. При много пациенти се развиват гингивит и периодонтит, възможно е засягане и на очите и гениталиите.

Често се развиват усложнения под формата на сърдечна недостатъчност, кахексия, ентероколит, пневмония, сепсис, амилоидоза, различни вторични бактериални и гъбични инфекции.

Оздравителният процес е бавен и може да продължи повече от една година.

Тази форма на лайшманиоза е необходимо да се разгранични от следните състояния:

 • туберкулоза
 • сифилис
 • лепра
 • грануломатоза на Wegener
 • епителиоми
 • микотични заболявания
 • назофарингеален карцином
 • карцином на кожата

Клиничната диагноза се потвърждава след извършване на паразитологични изследвания и откриване на причинителя. Материал за изследването се взима от папула или от периферията на язвите.

Необходимо е изготвяне на натривка върху предметно стъкло, фиксиране с метилов алкохол и специфично оцветяване. Използват се различни имунологични методи, като ELISA, директна аглутинация и реакция имунофлуоресценция. От биомолекулярните методи широко приложение намира полимерната верижна реакция (PCR).

Лечението при кожно-лигавична лайшманиоза се състои в мускулно или венозно приложение на препарати от групата на петвалентните антимонови средства, в съчетание с антибиотични препарати и симптоматични агенти.

Основните мерки за осъществяване на превенция от болестта включват:

 • лична профилактика: използване на репеленти, поставяне на мрежи по прозорците на домовете
 • обществена профилактика: използване на инсектицидни средства срещу векторите, контролиране популацията на комарите от род Phlebotomus, своевременно диагностициране, третиране и диспансеризация на заболелите лица.

Прогнозата е сериозна, като без мтерапия настъпват множество тежки усложнения с възможен летален изход.

4.3, 9 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Кожно-лигавична лайшманиоза МКБ B55.2

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО