Начало Медицинска енциклопедия Ботаника Клас Magnoliopsida (Двусемеделни растения) Група Еудикоти (Eudicots) Клон Същински еудикоти (Core eudicots) Разред Caryophyllales Сем. Caryophyllaceae (Карамфилови)

Сем. Caryophyllaceae (Карамфилови)

Сем. Caryophyllaceae (Карамфилови) - изображение

Семейството е представено от 80 родa и около 2000 вида.

Разпространение:
Представителите на семейството се срещат в умерените ширини, главно Средиземноморието.

Обща характеристика:
Семейството обхваща много тревисти едногодишни или многогодишни тревисти растения и малко на брой храсти. Листата са срещуположни, прости, целокрайни. Прилистници в повечето случаи липсват или ако са налични са ципести. Цветовете са правилни, двуполови, събрани в цимозни съцветия. Чашката е съставена от 4 или 5 свободни листчета или от толкова на брой сраснали чашелистчета. Венчето е съставено от 4 или 5 свободни листчета. Обикновено тичинките са 10 на брой. Плодникът е изграден от 2-5 сраснали плодолиста с горен яйчник,който е едногнезден със свободна централна плацента. Семепъпките обикновено са многобройни, но се срещат и единични. Плодът е кутийка с или без карпофор, разтварящи се на върха си чрез зъбчета; рядко е ахена (семка).

Цветна формула: ♀♂ * Са4-5 или (4-5) Со4-5,0 А5+5, G(2-5); x= 5,7-9

Стопанско значение:    
   * съдържат специфични пигменти - антоциани
   * за декоративни цели
   * някои представители на семейството са плевели по посевите - къклица, врабчови чревца
   * растения, намиращи приложение в медицината - корените на сапунчето (черен чувен) съдържат сапонини

0.0, 0 гласа

РАСТЕНИЯ ОТ Сем. Caryophyllaceae (Карамфилови)

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория