Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Гръбначномозъчни нерви Междуребрени нерви

Междуребрени нерви (nn. intercostales)

Междуребрени нерви (nn. intercostales) - изображение

Междуребрените нерви представляват предните (вентрални) клонове на гръдните гръбначномозъчни нерви (Th1-Th12). Те се поместват в междуребрените пространства на гръдния кош и са представени от 12 чифта. Първият междуребрен нерв - n. intercostalis I, се намира в първо междуребрие, а последният - n. intercostalis XII (n. subcostali) е разположен под дванадесетото ребро. Вентралният клон на първият гръден нерв (Th1) взема участие (с по-голямата си част) във формирането на мишничното сплетение, поради което първият междуребрен нерв е по-тънък от останалите. Вентралният клон на последния гръден нерв (Th1) изпраща малко клонче за поясното сплетение.

В задната част на междуребрените пространства nn. intercostales са покрити от fascia endothoracica и пристенната плевра. Останалата им част се разполага между междуребрените мускули - mm. intercostales. N. intercostalis XII преминава по вътрешната повърхност на m. quadratus lumborum и над n. iliohypogastricus от поясното сплетение. Първите шест междуребрени нерви достигат напред до латералния ръб на гръдната кост, а останалите шест (от седми до дванадесети) проникват в предната коремна стена между напречния коремен мускул и вътрешния кос коремен мускул, като предните им части навлизат във влагалището на правия коремен мускул.

Междуребрените нерви отделят следните мускулни и сетивни клонове:

1. Rami musculares (мускулни клонове) за:

  • дълбоки мускули на гърба с вентрален произход - mm. serrati posteriores и mm. levatores costarum;
  • автохтонни (собствени) гръдни мускули - mm. intercostales, m. transversus thoracis и mm. subcostales;
  • мускули на коремна стена - m. obliquus externus abdominis (външен кос коремен мускул), m. obliquus internus abdominis (вътрешен кос коремен мускул), m. transverus abdominis (напречен коремен мускул), m. rectus abdominis (прав коремен мускул) и m. pyramidalis.

2. Rami cutanei laterales (pectorales et abdominales) - гръдни и коремни латерални кожни клонове, се отделят по един от всеки междуребрен нерв. В областта на гърдите се появяват между зъбците на m. serratus antrior, а в областта на коремната стена - между зъбците на външния кос коремен мускул. Всеки от тези странични кожни клонове се дели на предно по-дебело клонче - ramus anterior, и задно по-тънко клонче - ramus posterior. Задните клончета на втория и третия междуребрени нерви се означават като nn. intercostobrachiales. Последните се обединяват с n. cutaneus brachimedialis и вземат участие в инервацията на кожата на подмишничната област (regio axillaris). Предните разклонения на латералните кожни клонове на четвърти и шести междуребрени нерви се означават като rami mammarii laterales, поради участието им в инервацията на кожата над млечните жлези.

3. Rami cutanei anteriores (pectorales et abdominales) - гръдни и коремни предни кожни клонове, се отделят по един от всеки nn. intercostales и представлява техни крайни разклонения. В областта на гърдите те пробиват външните междуребрени мускули и се появяват близко до латералния ръб на гръдната кост. По предната коремна стена те пробиват m. rectus abdominis и предната част на влагалището му, като се появяват в близост до linea alba. Rami cutanei anteriores осъществяват инервацията на кожата на гърдите и коремната стена по срединната линия. Предните кожни клонове на втори до четвърти междуребрени нерви инервират кожата над млечната жлеза, откъдето е и тяхното название - nn. mammarii mediales.

5.0, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория