Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Органи и системи Нервна система Периферна нервна система Гръбначномозъчни нерви Мишнично сплетение

Мишнично сплетение (plexus brachialis)

Мишнично сплетение (plexus brachialis) - изображение

Мишничното сплетение представлява специфично организирана мрежа от нерви, образувана от вентралните клонове (rami ventrales) на долните четири шийни5, С6, С7, С8) и първия гръден (Тh1) гръбначномозъчни нерви. Клоновете на тези нерви се обединяват и формират следните три ствола:

  • truncus superior (горен ствол) - образуван от предните клонове на C5 и C6;
  • truncus medius (среден ствол) - включва единствено клонът на седми шиен нерв (C7);
  • truncus inferior (долен ствол) - съставен е от последния шиен (C8) и първия гръден (Th1) нерви.

Всеки от посочените по-горе нервни стволове се разделя от своя страна на преден и заден клон. Задните клонове на трите ствола се сливат като дават началото на задния сноп - fasciculus posterior, предните клонове на горния и средния ствол образуват латералния (страничен) сноп - fasciculus lateralis, докато предния клон на долния ствол продължава като медиален (вътрешен) сноп - fasciculus medialis.

Части на мишничното сплетение

Задният сноп е съставен от влакна на всички гръбанчномозъчни нерви, формиращи мишничното сплетение (C5, C6, C7, C8, Th1), и по-надолу се дели на n. axillaris и n. radialis (лъчев нерв).

Латералният сноп съдържа влакна от C5, C6, C7 шийни нерви. В низходяща посока той се разделя на n. musculocutaneus (мускулнокожен нерв) и страничния (латерален) корен на n. medianus.

Медиалният сноп включва влакна от последния шиен (C8) и първия гръден (Th1) нерви. От него изхождат медиалния клон на n. medianus (срединен нерв), n. ulnaris (лакътен нерв), n. cutaneus brachi medialis и n. cutaneus antebrachi medialis.

Мишничното сплетение се помества в пространството между предния и среден стълбести мускули - spatium interscalenum, и в областта на надключината ямка. По-надолу сплетението преминава от горно-задната страна на подключичната артерия и се прекосява отпред от долното коремче на m. omohyoideus. Долната му част е разположена в подмишничната яма, където трите му снопа се откриват от задната, латерална и медиална страна на аксиларната артерия (a. axillaris). В зависимост от положението на мишничното сплетение спрямо ключицата, то се дели на надключична и подключична част.

От plexus brachialis изхождат нервни клончета за разположените в близост дълбоки мускули на шията, къси нерви, достигащи до мускулите на раменния пояс и дълги нерви, осъществяващи инервацията на свободния горен крайник.

Подробна информация относно крайните нервни клонове на мишничното сплетение може да прочетете при:

5.0, 1 глас

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория