Начало Медицинска енциклопедия Микробиология Специална микробиология Бактериология Вибриони Парахемолитичен вибрион

Парахемолитичен вибрион (Vibrio parahaemolyticus)

Парахемолитичен вибрион (Vibrio parahaemolyticus) - изображение

Обща характеристика

Vibrio parahaemoliticus е бактериален вид, принадлежащ към семейство Vibrionaceae, род Vibrio. Vibrio parahaemolyticus е открит от Tsunesaburo Fujino през 1950 г. като причинител на хранително отравяне в Япония, където биват описани 272 случая на гастроентерит и 20 смъртни случая след консумация морски дарове. Вирулентните щамове на V. parahaemolyticus заразяват човека чрез консумация на сурови или недостатъчно добре топлинно обработени морски дарове.

В редки случаи V. parahaemolyticus причинява инфекция на раневи повърхности, на външното ухо или септицемия. След откриването на бактерия е установено, че той е отговорен за 20% от случаите на хранителни натравяния с морки дарове в
света.

Морфология и култивиране

green_agarV. parahaemolyticus е Грам-отрицателен, халофилен, пръчковиден бактерий. Подвижен е благодарение на полярно разположеното камшиче. В зависимост от условията на околната среда, V. parahaemolyticus може да произведе капсула с над 70 различни K-антигени (капсулни антигени). V. parahaemolyticus е халофилен вибрион и расте единствено при наличието на натриев хлорид в хранителната среда. Щамовете на V. parahaemolyticus, получени от клинични проби, обикновено образуват зелени колонии, неферментиращи захароза върху триптозо-фосфатен агар, но ферментиращи захароза щамове могат да бъдат открити в крайбрежните водоеми.

Щамовете, свързани с гастроентерит, обикновено експресират термостабилен хемолизин, който причинява β-хемолиза на човешките еритроцити в агар на Wagatsuma (специална среда, съдържаща манитол). Тази хемолиза е известна като явлението Kanagawa.

Епидемиология

Инфекцията с парахемолитичен вибрион се предава чрез консумацията на контаминирани с бактерия морски дарове като риба, миди, стриди, калмари и др.

Консумацията на сурови или недостатъчно добре термично обработени морски дарове е най-разпространеният механизъм за придобиване на инфекцията. Случаите на Vibrio parahaemolyticus инфекция обикновено се срещат през летните месеци, поради факта, че организмът може да бъде намерен свободно в крайбрежните водоеми. Световната здравна организация съобщава за 4500 случая на V.parahaemolyticus инфекция годишно, което води до 129 хоспитализации и приблизително 5 смъртни случая.

Патогенеза и клинична картина

Предизвиканата от Vibrio parahaemolyticus чревна инфекция се характеризира с появата на диария и коремни спазми. В някои случаи се съобщава и за гадене, повръщане, треска и главоболие. Инкубационният период варира от 4 до 48 часа.

Понякога заболяването може да се прояви с дизентерийно-подобни симптоми като отделянето на кървави или мукоидни изпражнения и висока температура, но обикновено заболяването има самоограничаващ се характер и продължителност от два до три дни.

Най-характерните симптоми при гастроентерита причинен от парахемолитичния бактерии биват:

  1. водниста диария;
  2. коремни спазми;
  3. гадене;
  4. повръщане;
  5. треска;
  6. главоболие.

Симптомите обикновено се появяват в рамките на 24 часа след консумирането на заразената храна. Обикновено симптомите са леки до умерени по тежест. Инфекцията обаче може да протече значително по-тежко при имунокомпрометирани пациенти.

Микробиологична диагностика

Изследват се:

  • фецес;
  • кръв;
  • раневи секрет (при съмнение за наличие на бактерия в раневи повърхности).

Необходимо е провеждането на културелно изследване, получаването на неферментиращи захароза, зелени колонии показва наличието на парахемолитични вибриони в средата.

Микробиологичната диагноза се потвърждава чрез провеждането на полимеразна верижна реакция (PCR).

Лечение

Антибиотичното лечение обикновено не е необходимо поради самоограничаващия се характер на инфекцията. При деца и възрастни с лека до умерена дехидратация - резултат от воднистата диария, се препоръчва прием на течности и антидиарични лекарства.

5.0, 3 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4263241/
https://www.sciencedirect.com/topics/immunology-and-microbiology/vibrio-parahaemolyticus
https://www.sahealth.sa.gov.au/wps/wcm/connect/public+content/sa+health+internet/health+topics/health+conditions+prevention+and+treatment/infectious+diseases/vibrio+parahaemolyticus+infection/vibrio+parahaemolyticus+infection+-+including+symptoms+treatment+and+prevention

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория