Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Усложнения на раждането и родоразрешаването Други акушерски травми

Други акушерски травми МКБ O71

Други акушерски травми МКБ O71 - изображение

Механичната травма на мекия родов канал се среща често.

При нормално влагалищно раждане механична травма с наличие на разкъсвания, засягащи различни органи и тъкани се наблюдава при над 90% от жените.

Родилният травматизъм на майката се определя от: броя раждания, наличие на многоплодна бременност, вродени аномалии на гениталиите на майката, големината на плода, начина на провеждане на раждането, прекарани в миналото възпалителни заболявания, сраствания.

Към други акушерски травми принадлежат:

  • Руптура на матката преди започване на раждането.
  • Руптура на матката по време на раждането.
  • Инверзия на матката след раждането.
  • Акушерско разкъсване на шийката на матката.
  • Други акушерски травми на тазовите органи.
  • Акушерски хематом на таза.
  • Други уточнени акушерски травми.

Едно от тежките усложнения на бременността и раждането е руптурата или разкъсването на матката.

Една от причините за настъпване на руптура на матката по време на раждане е малостойност на стената в резултат на прекарани оперативни вмешателства, вродени аномалии на матката, многораждания.

Друга честа причина е неправилно медикаментозно или механично въздействие по време на раждане – има се предвид мануална екстракция на плода и плацентата, окситоцинова и простагландинова стимулация, вътрешно верзио. Силното преразтягане на матката и долния утеринен сегмент в резултат на многоплодна бременност, многоводие, неправилни предлeжания, едър плод, хидроцефалия. 

Честотата на руптурата на матката при раждане е около 1:10 000 до 1:30 000. 

Според наличието или не на директна комуникация между кухината на матката  и на перитонеума, руптурите на матката биват: пълни и непълни. При пълни руптури е възможно части от плода или целия плод да преминат в коремната кухина.

Според мястото на разкъсване руптурата на матката може да бъде в тялото или в истмуса (част разположена межу тялото и шийката на матката) на матката. По-често е в истмуса.

Според наличието или не на цикатрикси руптурите на матката могат да бъдат ръбцови и неръбцови. Пример за ръбцова руптура е дехисценцията, при която целостта на маточната стена се нарушава само в областта на цикатрикса.

Същестуват и спонтанни руптури – без външна намеса върху матката по време на бременност и раждане. Травматични са руптури, които настъпват след оперативни вмешателства.

Клиничната картина е характерна.

Ръбцовата руптура по правило протича почти без кръвотечение и болки, тъй като цикатрикса не е инервиран и кръвоснабден или ако има кръвотечение то е слабо. Значително се повишава риска от руптура при жени, които в миналото са претърпели цезарово сечение или други оперативни вмешателства на матката. В случая болката има малка диагностична стойност, тъй като много други състояния протичат със спонтанна или палпаторна болка. Клиниката на руптурата на матката е разнообразна и нехарактерна. Обикновенно кръвотечението се засилва след раждане като силата му зависи от това дали руптурата е ръбцова.

Неръбцовите руптури най-често се дължат на пелвеофетална диспропорция, неправилни предлежания на плода.

Други акушерски травми включват Разкъсванията на шийката, влагалищни разкъсвания, увреждане на съседни органи.

При постигане на пълно разширение маточната шийка се разтяга значително. Това води до нарушаване целостта на лигавицата с минимални разкъсвания. Наблюдава се при всички раждания и се смята за физиологично. Разкъсванията на шийката биват едностранни и двустранни. Делят се на три степени: 1 степен – обхваща част от стената на шийката; 2 степен – засяга почти цялата дължина на шийката; 3 степен – засяга и влагалищния свод.

Разкъсванията на шийката се наблюдават често при форцепс, мануална дилатация на шийката, мануална екстракция на плода в седалищно предлежание.

При влагалищни разкъсвания трябва да се провери и за ректални разкъсвания. При едновременно разкъсване на ректума и влагалището се говори за пълна руптура. Причините за разкъсване на влагалището са същите като при разкъсвания на маточната шийка – груби оперативни вмешателства, вакуум екстракция, форцепс.

Дълбоките разкъсвания на предната влагалищна стена могат да увредят пикочния мехур и уретрата, последвани от формиране на фистули.

Диагнозата на една дехисценция и ръбцова руптура по време на раждане е много трудна. След изваждането на плацентата е необходимо да се извърши мануална ревизия на матката при всяка жена, за която се знае, че е прекарала в миналото цезарово сечение. При наличие на руптура, пръстите на акушера свободно излизат извън маточната кухина.

Разкъсванията на маточната шийка трябва да се подозират при всяко ясно червено кръвотечение. Те добре се виждат при оглед с помощта на вагинални валви.

Лечението при заплашващи и спонтанни руптури е оперативно.

Прогнозата за плода и майката, при руптура на матката по време на раждане е сериозна и зависи от количеството кръвозагуба.

Разкъсванията на маточната шийка се зашиват с подходящи за целта конци.

3.7, 3 гласа

ВИДОВЕ Други акушерски травми МКБ O71

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки