Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан Системни увреждания на съединителната тъкан Възлест полиартериит и наследствени състояния Възлест полиартериит

Възлест полиартериит МКБ M30.0

Възлест полиартериит МКБ M30.0 - изображение

Възлестият полиартериит е системен некротизиращ васкулит, който води до сегментно поражение на малки и средни по размер мускулни артерии. Засяга кожата, бъбреците, сърцето, периферните нерви, мускулите и стомашно-чревния тракт.
В повечето случаи, причината за възникване на възлест полиартериит е непозната. Приема се, че етиологична роля играят различни инфекции, най-вече вирусни.

Болестта може да се прояви по различни начини. Според остротата на протичане се различават по-бавно прогресиращи и ограничени форми, както и такива с бърза еволюция и многосистемно засягане.

Обикновено заболяването започва с някои неспецифични симптоми, като повишена температура, отпадналост, загуба на тегло и др. Наред с това се манифестират и прояви, подсказващи многосистемно участие - кожен обрив, периферна невропатия, асиметричен артрит. Паралелно се изявяват и симптоми от някои вътрешни органи, като бъбреци, стомашно-чревен тракт, сърцце и др. Възможно е висцералните прояви да се манифестират и по-късно. При част от болните може да има изолирано органно засягане - кожа, периферни нерви или отделни вътрешни органи.

Симптомите на възлестия полиартериит са твърде разнообразни, което затруднява и забавя диагнозата. Днес се използват следните критерии за диагностициране на заболяването: загуба на тегло, тестикуларна болка, миалгия, мускулна слабост, моно - или полиневропатия, повишена урея или креатинин, артериографски нарушения, характерни хистологични промени при биопсията. Наличието поне на три от десетте критерия има съществена информативна стойност при изграждане на диагнозата.

Терапевтичният подход при възлест полиартериит зависи от формата на протичане на заболяването. Най-често се започва с кортикостероиди. При бързо прогресиращите форми с многосистемни поражения паралелно с кортикостероидите се използват и цитостатици. В комплексната терапевтична схема при тази болест в съображение влиза и лечението с антиагрегати, съдоразширяващи медикаменти и др.

3.3, 6 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Възлест полиартериит МКБ M30.0

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Възлест полиартериит МКБ M30.0

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ТЕСТОВЕ ПРИ Възлест полиартериит МКБ M30.0

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

АнатомияКлинични пътеки