Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Фиброза и цироза на черния дроб Друга и неуточнена цироза на черния дроб

Друга и неуточнена цироза на черния дроб МКБ K74.6

Друга и неуточнена цироза на черния дроб МКБ K74.6 - изображение

Чернодробна цироза е заболяване, при което черния дроб не изпълнява физиологичната си роля поради дългосрочно увреждане. Цирозата е дефиниран хистологично като дифузен чернодробен процес характеризираш се с фиброза и превръщането на нормална чернодробна архитектура в структурно анормални възли. Преминаването на увреждане на черния дроб до цироза може да се появи от седмица до година.
Друга и неуточнена цироза на черния дроб включва:
Цироза (на черния дроб):
- Без допълнителни уточнения БДУ;
- Криптогенна;
- Макронодуларна;
- Микронодуларна;
- Смесен тип;
- Портална;
- Постнекротична.

Чернодробна цироза, при която причината не е известна е криптогенна цироза.

Патоморфология на друга и неуточнена цироза на черния дроб
Макроскопски черния дроб първо се увеличава, но с прогресия на заболяването, намалява по размери. Повърхността му е неправилна с твърда консистенция. В зависимост от размерите на нодулите има три макроскопски вида:
- Микронодуларна форма - цироза или портална цироза, при която регенераторните нодули са под 3мм.
- Макронодуларна форма - постнекротична цироза, възлите са по-големи от 3мм.
- Смесена форма - състои се от възли с различни размери.

Портална чернодробна цироза (cirrhosis hepatic portalis) една от най-честите чернодробни цирози. Една от най-честите причини е преболедуване от остър вирусен хепатит, както и злоупотреба с алкохол. Други причини за друга и неуточнена цироза на черния дроб могат да бъдат: малария, хронични бактериални инфекции, токсични и медикаментозни увреждания. В патогенезата на чернодробната портална цироза стои както при всички останали чернодробни цирози некрозата на чернодробните клетки, последвана от възловидна регенерация на чернодробната тъкан и разрастване на съединителна тъкан, която променя архитектониката на органа и определя неговия микроскопски и макроскопски вид. Нарушаването вследствие на това на порталната и артериалната съдова мрежа разстройва кръвоснабдяването на органа и променя неговите функции. За това допринасят и дегенеративните изменения в хепатоцитите. Увеличението на съединителната тъкан и притискането от нея на чернодробния паренхим води до развитие на синдрома на портална хипертония с формиране на варици на хранопровода, оточно - асцитен синдром и хеморагични усложнения, портална енцефалопатия и др.

Клинична картина на портална цироза
В клиничното развитие на портална цирозата като част от друга и неуточнена цироза на черния дроб различаваме два стадия: стадий на компенсирана цироза - без наличие на прояви на портална хипертония и чернодробна недостатъчност и стадий на декомпенсирана чернодробна цироза, при която има прояви на портална хипертония и чернодробна недостатъчност.
В компенсирания клиничен стадий оплакванията на болните са незначителни. На преден план са диспептичните смущения (гадене, тежест в дясното подребрие и не понасяне на по-тлъсти и консервирани храни). При болните се оформя астенично – а динамичен синдром. При обективното изследване не се установява хепатомегалия (увеличаване на черния дроб) с неравен и плътен черен дроб и спленомегалия.
В следващия стадий на развитие - на декомпенсирана чернодробна цироза, оплакванията на болните се увеличават. Оформят се жълтеница, оточно - асцитен синдром и нарастваща чернодробна недостатъчност. Асцитът става значителен. Появява се гинекомастия и атрофия на тестисите с полова недостатъчност и менструални нарушения при жените. Черният дроб и слезката са увеличени. Оформя се хиперспленичен синдром (анемия, левкопения и тромбоцитопения). Развива се портална енцефалопатия: болните са унесени, с тремор на ръцете, дезориентирани. В тази фаза на декомпенсация настъпват редица усложнения: кръвоизливи от вариците на хранопровода, амонячна енцефалопатия, чернодробна кома, възпалителни усложнения и др.

Диагноза на портална цироза като вид друга и неуточнена цироза на черния дроб
Диагнозата се поставя въз основа на клиничните, функционалните и инструменталните изследвания. Тя е по-трудна в началната фаза на компенсирания клиничен стадий на цирозата. За диагнозата значително помага лапароскопското изследване. Точната морфологична диагноза се поставя чрез биопсично изследване на черния дроб. Протичането на порталната чернодробна цироза е бавно и относително доброкачествено. Прогнозата по начало е неблагоприятна. Тя се влошава от прояви на интензивна жълтеница, електролитни смущения, кръвоизливи и др.

Лечение на портална цироза
Лечението на микронодуларния вид друга и неуточнена цироза на черния дроб трябва да бъде съобразено със стадия на заболяването. Необходимо е спазването на хигиенен и трудов режим, като болните избягват физически усилия. Диетичното хранене е основно лечебно средство при цирозите на черния дроб. Храната трябва да съдържа достатъчно лесно усвоими въглехидрати, витамини и пълноценни белтъчини. Медикаментозното лечение включва комплекс от хепатопротективни лекарства и липотропни субстанции, витамини и др. В стадия на декомпенсирана чернодробна цироза се налага по-интензивно лечение на болните. Лекуват се оточно - асцитния синдром, хеморагичните усложнения, чернодробната кома, възпалителните усложнения и др.

Постнекротична чернодробна цироза (cirrhosis hepatic postnecroticans) е друг вид друга и неуточнена цироза на черния дроб. И тук, както и при порталната чернодробна цироза причинители са: остър вирусен хепатит, алкохолна консумация, токсични увреждания и др. За нейното формиране има съществено значение бурната регенераторна реакция на организма, която се развива едновременно с некрозата на чернодробен паренхим и мезенхимната реакция с разрастване на съединителна тъкан, която променя характерната чернодробна архитектоника. В патогенезата на този вид чернодробна цироза се имат пред вид и имунни механизми, тъй като при нея относително по-често се намират автоимунни феномени, антитела и др.

Клинична картина на постнекротична цироза
Клиничната картина на макронодуларната (постнекротична) цироза е както при порталната чернодробна цироза, но се характеризира с по-голяма активност и по-значителни промени в състоянието на болния и биохимичните показатели. Този тип друга и неуточнена цироза на черния дроб води по-бързо до декомпенсация както по отношение хепатоцелуларната функция, така и по отношение на порталната хипертония и по-честите усложнения. Много често заболяването протича с чести изостряния, придружени с жълтеница, която е по-силно изразена. Болните получават асцит, като степента на чернодробната недостатъчност е значителна и те бързо се влошават и загиват както от нея, така и от по-честите усложнения.

Лечение на постнекротичната чернодробна цироза
В общи линии не се отличава от това при порталната чернодробна цироза. Наличието на активност на патологичния процес и имунни феномени налага използването на глкокортикостероиди и имунопотискащи медикаменти.

Прогнозата е сравнително по-неблагоприятна. Болните загиват по-рано, с прояви на чернодробна кома или от някое друго усложнение.

3.2, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Друга и неуточнена цироза на черния дроб МКБ K74.6

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Друга и неуточнена цироза на черния дроб МКБ K74.6

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия