Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Болести на черния дроб Фиброза и цироза на черния дроб Фиброза на черния дроб

Фиброза на черния дроб МКБ K74.0

Фиброза на черния дроб МКБ K74.0 - изображение

Чернодробната фиброза е процес на регенерация, който представлява отговор на черния дроб към увреждащо действие. Всички хронични чернодробни заболявания могат да доведат до фиброза на черния дроб.
При някои болни след отзвучаване на чернодробно заболяване настъпва пълно клинично и функционално оздравяване, с изключение на умерено увеличение (2-4 см под ребрената дъга) на черния дроб, понякога и на слезката. Такива болни нямат оплаквания или пък същите наподобяват постхепатитния синдром (обща слабост, лесна уморяемост, чувство на тежест в дясното подребрие, психическа лабилност със склонност към депресия), като на преден план изпъква чувството на тежест и натиск в дясното подребрие, особено след физическо натоварване. При това състояние жълтеницата е изчезнала, биохимичните показатели са нормални и хистологичното изследване не показва признаци на възпалителен процес или паренхимно увреждане.

В продължение на много години основните причини за фиброза на черния дроб са били хроничен вирусен хепатит B и алкохолно чернодробно заболяване. През последните няколко десетилетия две други болести са се появили, като основни причини за фиброза хроничен хепатит С и неалкохолно затлъстяване на черния дроб (стеатоза).

Според общо приетите критерии чернодробна фиброза би могла най-общо да се определи като абнормно увеличение на количеството на съединителната тъкан в черния дроб, което може да е резултат на два механизма:
- Пасивно увеличение и разрастване от порталните пространства. При разпространени некротични процеси, засягащи хепатоцитите (чернодробните клетки), особено когато те са от типа на мостовата некроза (bridging necrosis), на местата на некротичните лизирани и изчезнали паренхимни клетки възникналият пространствен колапс се замества с бързо загрубяваща и колагеносъзряваща ретикулинова стромна мрежа. Тя може да послужи също и за „пътека”, по която в делчето нахлуват фибробласти елементи (фибробласти от порталните пространства, продуктите от тяхната фибрилопродуцираща активност – проколаген и тропоколаген, придвижващи се и разполагащи се в междуклетъчните пространства). Достигнали в новите места, местата на колапса, те бързо съзряват, образувайки здрава колагенова основа за заздравяване и отстраняване (запълване) на дефекта, т.е. образува се съединителнотъканен ръбец в черния дроб.
- Активно вътределчесто колагенообразуване. При този механизъм фиброзата на черния дроб е резултат от засилена активност на превърналите се в истински фибробласти продуциращи колаген адвентициални клетки и клетки на Купфер. Фиброзата се развива по типа на перицелуларната и центролобуларната фиброза, може да прогресира и да доведе до появяването на вътределчеста дисецираща септа и до пълно нарушение на делчестия строеж.

Фиброзата трябва да се различава от цирозата, най-краткото морфологично определение, на която е чернодробна вътределчесто разпространена фиброза плюс регенераторни възли. Трябва обаче да се подчертае, че най-често това са степенни разлики на един и същ прогресиращ процес, който с различна скорост, но неизменно води до разстройство на вътределчестото кръвообращение и до портална хипертония и който се развива на основата на персистиращи дистрофични изменения на хепатоцитите, включително и некротични изменения. Макар и рядко, като изключение съществува и самостоятелна, чиста фиброза, която остава дълго или неопределено време като такава (идиопатична фиброза на черния дроб), без или с незначително прогресиране. Такъв вид фиброза на черния дроб, тъй като се среща рядко, няма съществено значение за проблема фиброза – цироза.

Макроскопската диагностика на напредналата фиброза на черния дроб или хистологичното идентифициране на изразената фиброза не е трудно. Значението на фиброзата трябва да се оценява не само по степенната й изразност, а преди всичко по нейното появяване и наличие. Перицелуларната фиброза е показател вече за качествено нов етап на увреждане и изменени на вътределчестия метаболизъм с декомпенсация на колагеновата хомеостаза и морфостаза. Центролобуларната фиброза е разновидност на перицелуларната фиброза, тъй като тя не засяга само тясно прилягащото към централната делчеста вена пространство, а преди всичко междуклетъчните пространства, образувани от центролобуларно разположените хепатоцити (чернодробни клетки).

Чернодробната фиброза, дори в своя стадий на окончателно оформяне не е статичен процес. В нея протичат едновременно или последователно синергични или антагонистични процеси, от превалирането, на които зависят нейния характер, разпространеност, локализация, прогресиране или пълна инволюция.

Клинична картина на фиброза на черен дроб
Самата чернодробна фиброза не причинява симптоми. Симптомите могат да са резултат от нарушения причинени от фиброзата или след като фиброзата прогресира до цироза (усложнения на портална хипертония). Тези симптоми включват варикозно кървене, асцит и енцефалопатия. Цироза може да доведе до чернодробна недостатъчност.

Диагноза и лечение на фиброза на черен дроб
Фиброза е обратима, ако причината за заболяването се лекува, и ако лезиите не са твърде тежки. Черният дроб може след това да си възобнови нормалната структура. Следователно степента на фиброза представлява важен прогностичен параметър. Степента на фиброзата е един фактор, който влияе на диагнозата и решения относно лечението и критерий за отчитане на напредъка на заболяването, както и ефективността на лечението.
Диагнозата се основава на чернодробна биопсия.
Първично, лечението трябва да се фокусира върху лечение на основното заболяване (премахване на основата причина водеща до увреждане на черния дроб). Такова лечение може да включва лечение на остър вирусен хепатит и хроничен вирусен хепатит, въздържане от алкохол при алкохолна чернодробна болест, отстраняване на тежки метали като желязо или мед и декомпресиране жлъчните пътища при жлъчна обструкция. Такова лечение може да спре фиброза от напредване и при някои пациенти, тя е обратим процес.

Процедури, насочени към спиране образуването на фиброза обикновено са твърде токсични за дълготрайна употреба (на пр. кортикостероиди, пенициламин) или са без доказана ефикасност (например колхицин). Други антифиброзни лечения са в процес на проучване.

3.7, 11 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Фиброза на черния дроб МКБ K74.0

ЛЕЧЕНИЕ НА Фиброза на черния дроб МКБ K74.0

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия