Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Злокачествени новообразувания Злокачествени новообразувания с уточнена локализация, определени като първични или предполагаеми като първични, с изключение на лимфната, кръвотворната (хемопоетичната) и сродните им тъкани Злокачествени новообразувания на храносмилателните органи Злокачествено новообразувание на черния дроб и интрахепаталните жлъчни пътища Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено

Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено МКБ C22.9

Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено МКБ C22.9 - изображение

Злокачествените новообразувания (рак) на черния дроб представляват злокачествени тумори, които възникват първично в паренхима на черния дроб или интрахепаталната каналикуларна жлъчна система. Ракът на черния дроб не трябва да се бърка с чернодробните метастази, които представляват тумори, произхождащи от други тъкани и органи на тялото с вторична локализация в черния дроб.

Най-честият злокачествен първичен рак на черния дроб е хепатоцелуларният карцином (също наречен хепатом, което е погрешно название, тъй като аденомите обикновено са доброкачествени). По-редки първични форми на злокачествен тумор на черния дроб включват: холангиокарцином, смесени тумори, тумори с мезенхимален произход, саркоми и хепатобластом - рядък злокачествен тумор при деца.

Повечето случаи на злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено са метастази от други тумори, първично локализирани в стомашно-чревния тракт (като рак на дебелото черво, карциноидни тумори на тънките черва и апендикса), но също така и от рак на гърдата, яйчниците, белия дроб, бъбреците, простатата и др.

Чернодробните тумори се откриват с медицинско оборудване за образна диагностика (често случайно) или се представят симптоматично като туморна маса в коремна, тъпа коремна болка, жълтеница, гадене, загуба на апетит, немотивирана загуба на тегло или дисфункция на черния дроб. Често в началните стадии на туморното развитие не се установяват е характерни симптоми и тумора не дават оплаквания. Най-често болните се оплакват от чувство на разпъване, тежест и тъпи болки в дясното подребрие, безапетитие, лесна уморяемост, отпадналост. Появата на задух, дължащ се на притискане или прорастване в диафрагмата, както и на белодробни метастази, жълтеница (умерено изразена), хепатомегалия (увеличен черен дроб), палпиращ се тумор, асцит, и анемия са израз на авансирал тумор.

Диагнозата на злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено се основава на данни от следните изследвания:

  • лабораторни изследвания - биохимичните и хематологични изследвания са насочени към определяне на функционалното състояние на черния дроб;
  • алфа-фетопротеин (АФП) се използва за диагноза и скрининг при болни с цироза и първичен ХЦК;
  • ехография и КТ (компютърна томография);
  • ядрено-магнитен резонанс;
  • ангиография;
  • тънкоиглена аспирационна биопсия под ехографски контрол;
  • лапароскопия с чернодробна биопсия;
  • хистологично определяне на вида на тумора;
  • интраоперативна ехография.

Лечението на злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено се определя от стадия на туморния процес, големината и разпространеността на тумора, хистологичния вариант на тумора и общото състояние на пациента. Принципното лечение е предимно хирургично - чернодробна резекция. Осъществява се парциална резекция или хемихепатектоми. За съжаление оперативното лечение е възможно при много малка част от болните (по-малко от 10%). Често туморите са нерезектабилни, тъй като при поставяне на диагнозата са обхванали двата чернодробни дяла, установено е екстрачернодробно туморно разпространение, ангажиране на регионалните лимфни възли. Пациентите с мултифокални (многоогнищни) тумори без видими екстрахепатални метастази са кандидати за чернодробна трансплантация. Химиотерапията и лъчелечението се прилагат предимно като палиативно лечение.

4.0, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено МКБ C22.9

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Злокачествено новообразувание на черен дроб, неуточнено МКБ C22.9

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия