Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Вирусен хепатит Вирусен хепатит, неуточнен Неуточнен вирусен хепатит без хепатална кома

Неуточнен вирусен хепатит без хепатална кома МКБ B19.9

Неуточнен вирусен хепатит без хепатална кома МКБ B19.9 - изображение

Хепатитите са група заболявания, основно свързани със специфични хепатитни вируси, алкохол, лекарства, наркотични вещества.

По-рядко причина са други вируси като Epstein-Barr virus, Cytomegalovirus, причинителя на жълтата треска, някои видове лептоспири.

Паразитози като шистозомиаза, малария и амебиаза също протичат със засягане на черния дроб.

Най-чести причинители на вирусен хепатит са вирусите на хепатит В (HCV), хепатит D (HDV) и хепатит С (HCV), хепатит А (HAV).

При неуточнен вирусен хепатит без хепатална кома конкретният причинител на инфекцията не може да бъде определен.

Честотата на тази форма на болестта е относително рядка, като се засягат в еднаква степен представителите на мъжкия и женския пол, без съществени различия по отношение на расовата принадлежност. Боледуват предимно детската и младата възраст, като инфекцията в масовия случай протича доброкачествено.

Заразяването се осъществява по характерните за вирусните хепатити пътища, а именно кръвен (хемотрансфузия, използване на контаминирани стоматологични, козметични или медицински пособия, при употреба на венозни наркотични средства с нестерилни игли), полов (при незащитен полов контакт, честа смяна на партньорите), вертикален (от инфектираната майка на плода през плацентарната бариера), по-рядко по фекално-орален механизъм (типичен за хепатит А и хепатит Е, свързан с ниска лична хигиена и контакт или консумация на контаминирани продукти или вода).

Инкубационният период, отразяващ необходимото време за проява на първите клинични признаци след заразяването, е силно вариабилен и продължава от няколко седмици до няколко месеца.

В зависимост от клиничните прояви на болестта се различават две основни форми, а именно иктерна (с жълтеница) и аниктерна (без жълтеница).

При иктерната форма се наблюдават следните възможни прояви:

  • общо неразположение, мускулна слабост, повишена уморяемост
  • повишение на телесната температура, главоболие
  • болка в дясно подребрие
  • стомашно-чревни оплаквания, най-често гадене с или без повръщане, коремна болка, липса на апетит, по-рядко диария
  • жълтеница: пожълтяване с различен интензитет (от едва забележимо до изразено наситено жълто, дори зеленикаво) на кожата, лигавиците, склерите на очите, промяна в цвета на урината (от леко потъмняване до наличие на кафеникав цвят), промяна в цвета на фекалните маси (от леко до пълно обезцветяване)
  • болки в ставите, засягане на лимфните възли
  • полиморфен обрив по кожата, сърбеж

При различен процент от засегнатите лица се наблюдава и засягане на слезката, която увеличава своите размери (спленомегалия).

Аниктерната форма на болестта протича с всички гореизброени прояви, но без наличието на жълтеница.

Поставянето на диагнозата при неуточнения вирусен хепатит се базира на клиничните данни (епидемиологична анамнеза за принадлежност към рискова група, характерни физикални находки, особено при наличие на жълтеница), лабораторни изследвания (повишение на чернодробните ензими, промяна в нивата на албумин, билирубин, фактори на кръвосъсирването), серологични, вирусологични изследвания, образна диагностика (ехография на корем за установяване на хепатомегалията и/или спленомегалията).

Диференциалната диагноза включва познатите вирусни хепатити (остър хепатит А, остър хепатит В, остър хепатит С, остър хепатит Е), заболявания на черния дроб с автоимунна, инфекциозна или неопластична етиология.

Лечението при неуточнен вирусен хепатит без хепатална кома включва постелен режим и почивка, ограничаваща мазните и пържени храни, алкохола, газираните и съдържащите кофеин напитки диета, приложение на хепатопротективни средства (силимарин, адеметионин), витамини като витамин Е, витамин С, витамини от група В.

При необходимост се прилагат и симптоматични средства, като например обезболяващи (аналгетици), препарати за повлияване на диспептичните оплаквания и високата температура.

Прогнозата като цяло е благоприятна, особено при своевременно диагностициране и започване на лечение, липсата на придружаващи заболявания и рискови фактори (системна консумация на алкохол, други подлежащи инфекции).

Полезна информация може да намерите в раздел Здравни проблеми:

3.5, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия