Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Вирусен хепатит Вирусен хепатит, неуточнен Неуточнен вирусен хепатит с хепатална кома

Неуточнен вирусен хепатит с хепатална кома МКБ B19.0

Неуточнен вирусен хепатит с хепатална кома МКБ B19.0 - изображение

Чернодробната кома представлява състояние, застрашаващо живота на болния със сериозна прогноза, което може да се развие при болни с тежки увреждания на хепаталните структури в резултат от инфекциозно, автоимунно или неопластично заболяване.

При пациентите се развиват тежки промени, засягащи психичния и когнитивния статус, с различни последици в дългосрочен план.

Най-честата причина за развитие на чернодробна кома са вирусните хепатити тип B и тип D, по-рядко тип А, C или Е.

Най-често се наблюдава при суперинфекция на делта-агента при персистираща хепатит В инфекция, по-рядко при коинфекция (едновременно заразяване) с хепатит В и хепатит D.

Подробна информация може да намерите в раздел Заболявания:

Много по-рядко различни инфекциозни агенти могат да причинят чернодробна кома, като например лептоспири, легионели, листерии, рикетсии и други.

Извън инфекциозната патология остра чернодробна недостатъчност (ОЧН) с чернодробна кома може да се развие при токсични, медикаментозни хепатити, в резултат от автоимунни и неопластични заболявания.

Честотата на неуточнен вирусен хепатит с хепатална кома е различна и се влияе от различни фактори:

 • възраст на пациента
 • пол, раса, генетична предиспозиция
 • наличие на предшестващо тежко физическо натоварване
 • прием на медикаменти, системна консумация на алкохол
 • вид на хепатитния вирус
 • наличие на подлежащи заболявания
 • давност на инфекцията

Патоморфологичните промени, които настъпват при чернодробната кома, са характерни и включват промяна в размерите и консистенцията на черния дроб, който става мек, отпуснат и с намалени размери.

Налице са точковидни кръвотечения по кожата (съдови звезди), лигавиците, както и кръвоизливи в стомашната кухина, бъбреците, слезката и други органи.

Мозъкът е оточен, с множество точковидни кръвоизливи, налице са общи прояви в резултат от притискане на тъканите.

Нарушава се хемостазата на организма по типа на хепатална коагулопатия, развиват се и електролитни нарушения.

Нарушена е и билирубинсвързващата и екскретиращата функция на черния дроб, неговата функционална активност и способност за разграждане и детоксикация на токсични субстанции са силно намалени.

Остра чернодробна недостатъчност с хепатална кома се наблюдава обикновено в иктеричния стадий (по време на изява на жълтеницата) на вирусните хепатити и особено при фулминантните форми на заболяването.

Чернодробната кома преминава в няколко стадия:

1. Стадий на признаци предвестници на комата или „заплашваща кома", като най-ранни са проявите на енцефалопатията:

 • промени в поведението на болния: извършаване на странни постъпки (уриниране в стаята, некоординирани разходки по коридорите)
 • инверсия на съня: будуване през нища, спане през деня
 • нарушения в извършаването на математическите действия
 • когнитивен упадък
 • промени в говора и почерка

2. Стадий на прекома, характеризиращ се с изразена възбуда на болния, повишени рефлекси и поява на патологични рефлекси, специфичен мирис от устата (foetor hepaticus), тремор по пръстите (flapping тремор).

В този стадий започва и намаляването на рамерите на черния дроб поради настъпилата чернодробна некроза.

3. Стадий на кома: в този стадий болният започва да се успокоява, унася, изпада в летаргия, развива се коматозно състояние. Рефлексите изчезват, липсва зенична реакция към светлината, налице е силно изразен специфичен чернодробен мирис на болния.

Наблюдават се кръвоизливи по кожата и лигавиците, като жълтеницата се засилва. По кожата се появаяват многобройни съдови звезди, израз на телеангиектазиите.

Най-честата причина за леталитет е мозъчният оток с вклиняване или общата интоксикация на организма.

Еволюцията на заболяването е лоша, в голяма част от болните смърт настъпва в рамките на няколко дни.

Диагнозата при неуточнен вирусен хепатит с хепатална кома се базира най-вече на характерните ранни прояви, тежките клинични признаци, бързо влошаване на общото състояние. Лабараторните изследвания на кръвта и урината показват характерни промени в белия и червения кръвен ред, повишение на чернодробните ензими.

За установяване на тежестта на уврежданията в черния дроб и наличните увреждания в други органи и структури, включително нервната система, се препоръчва извършване на ехография на корем, компютърна томография.

Необходимо е интензивно наблюдение на пациента, проследяване на показателите за дейността на черния дроб, сърдечно-съдовата система, дихателната и отделителната система.

Лечението при вирусен хепатит с развитие на чернодробна кома се провежда с венозни инфузии на глюкоза или левулоза, инсулин, витамини.

Храненето на болния се осъществява парентерално, с помощта на сонда, като се осигуряват необходимите есенциални субстанции.

По строги медицински показания и контрол се прилагат кортикостероиди по схема, антивирусни лекарства и други.

Прогнозата е сериозна, като липсата на своевременна диагностика и подходяща терапия значително намаляват шансовете за благоприятен изход от болестта.

Полезна информация по темата може да намерите в раздел Здравни проблеми:

4.2, 9 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия