Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Инфекции, предавани предимно по полов път Късен сифилис Сифилис на сърдечно-съдовата система

Сифилис на сърдечно-съдовата система МКБ A52.0

Сифилис на сърдечно-съдовата система МКБ A52.0 - изображение

Сифилисът е венерическо заболяване, което се причинява от бактерията Treponema pallidum (бледа спирохета).

Treponema pallidum е спираловиден микроорганизъм, който се характеризира с типичните си плавни движения, по които може да бъде разпознат в живо състояние.

Заразяването се извършва главно по полов път (придобит сифилис), но е възможно и трансплацентарно предаване на инфекцията от майката на плода (вроден сифилис).

Придобитият сифилис бива първичен, вторичен и третичен.

Проявите на третия период на сифилиса са от страна на кожата и вътрешните органи, наричат се гуми и се манифестират обикновено 3 до 10 години от началото на нелекувана или недобре лекувана инфекция, но този срок е условен. В днешно време честотата на болните с третичен сифилис е сведена до минимум. Характерна е олигосимптомността на клиничните изяви, главно като пространство заемащ процес, а типичните кожни лезии са изключителна рядкост.

Сифилис на сърдечно-съдовата система е характерен за третичния период на заболяването. През този период от всички вътрешни органи най-често се засяга сърдечно-съдовата система и главно две нейни области - гръдната аорта с коронарните артерии и мозъчните артерии. При съвременното развитие на сифилиса проявата на тази патология е доста прикрита и слабо симптомна и налага прецизна диагностика, подпомогната от позитивните серологични реакции и евентуално анамнезата за прекаран сифилис. Пораженията могат да бъдат животозастрашаващи.

Подробна информация за сифилис на сърдечно-съдовата система можете да прочетете тук:

Според локализацията и степента на засягане се различават:

Сифилитичен аортит (мезоаортит) е типична изява на сифилиса на сърдечно-съдовата система. Основно място на локализация е възходящата част на гръдната аорта, където се развива дифузна склерозираща инфилтрация с разрушаване на еластичните влакна, което е предпоставка за развитие на аневризми.

Пациентите усещат болка зад гръдната кост до степен на пристъп на стенокардия, лесна умора, отпадналост, субфебрилитет. Аускултаторната находка не е специфична, измененията на ЕКГ се наблюдават при наличие на усложнения. На рентгенография се откриват неравни контури, разширения на отдели на аортата и по-висока плътност на аортната стена.

Подробна информация за сифилитичен аортит можете да прочетете тук:

Аневризма на аортата настъпва вследствие на предшестващ мезоаортит, който дълго време може да съществува без клинична изява или да има симптоми като суха, дразнеща кашлица, задух, болки в гърба. Най-тежко усложнение на аневризмата на аортата е руптура, която води до внезапна смърт. Преди откриването на пеницилина третичният сифилис е най-честата причина за аневризми на гръдната аорта.

Сифилитична аневризма на аортата се манифестира с гръдна болка или симптоми на компресия на околните структури, но може да протича напълно безсимптомно и да се открие при случайна рентгенография на гръден кош или при руптурата на аневризмата.

Подробна информация за сифилитична аневризма на аортата можете да прочетете тук:

Аортна инсуфициенция - развива се бавно и дълго, протича без симптоми. Клиничните и лабораторните находки не се различават от тези при ревматичната инсуфициенция.

Подробна информация за сифилитичен аортен дефект можете да прочетете тук:

Сифилитичен миокардит, ендокардит, перикардит протичат с типичната клинична симптоматика, характерна за тях. Могат да бъдат ограничени или дифузни и да са резултат както на директно увреждане, така и да възникнат вторично - след стеноза на коронарните артерии.

Подробна информация за сифилитичен ендокардит можете да прочетете тук:

Подробна информация за сифилитичен миокардит можете да прочетете тук:

Подробна информация за сифилитичен перикардит можете да прочетете тук:

Засягане на съдовете на мозъка - церебрален артериит. Могат да се засегнат както малките, така и по-големи мозъчни съдове. При развитие на церебрален артериит в резултат на сифилис могат да се наблюдават различни симптоми като поява на черепно-мозъчни парези, гърчове без загуба на съзнание, нарушения в говора, психически промени (амнезия, халюцинации, делириуми).

Подробна информация за сифилитичен церебрален артериит можете да прочетете тук:

Усложнение на сифилис на сърдечно-съдовата система е исхемична болест на сърцето, която от своя страна да обхване вторично белия дроб и като крайно усложнение да настъпи дихателна недостатъчност.

Подробна информация за сифилитична дихателна недостатъчност можете да прочетете тук:

Диагнозата сифилис на сърдечно-съдовата система се поставя на базата на клиничното протичане и серологичните проби. Съществено значение имат ехокардиографията и електрокардиографията.

Тази форма на сифилис не подлежи на лечение, тъй като щетите са необратими.

3.0, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Сифилис на сърдечно-съдовата система МКБ A52.0

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО