Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални болести Листериоза Листериозен менингит и менингоенцефалит

Листериозен менингит и менингоенцефалит МКБ A32.1

Листериозен менингит и менингоенцефалит МКБ A32.1 - изображение

Листериозата е зооантропоноза, която протича като ангина със сепсис, менингит или менингоенцефалит. Заболяването се характеризира с голям полиморфизъм в клиничното протичане.

Причинител е бактерията Listeria monocytogenes.

Източник на заразата са дивите и домашни плъхове и мишки. От тях заразата се предава на домашните животни. Човек се заразява от болните животни, които отделят листериите със секрета от носоглътката, изпражненията и урината. Заразяването се осъществява посредством храна (мляко, месо), чрез контакт и по инхалаторен механизъм.

При хората, листериозата често протича като много тежък листериозен менингит и менингоенцефалит. Среща се главно при кърмачета и имунокомпрометирани. Новороденото може да бъде заразено трансплацентарно, поради способността на листериите да проникват в ендотелните слоеве на плацентата. Заразяването може да настъпи и по време на раждането чрез инфектираните води.

Подробна информация за менингит при бактериални болести, класифицирани другаде можете да прочетете тук:

Подробна информация за енцефалит, миелит и енцефаломиелит при бактериални болести, класифицирани другаде можете да прочетете тук:

Клиничната картина на листериозния менингит и менингоенцефалит започва остро с характерната симптоматика на невроинфекция - втрисане, висока температура до 39-40°С, главоболие, мускулни болки и обща отпадналост.

Заболяването може да протече с картината на гноен менингит, серозен менингит, менингоенцефалит.

Ликворът изтича под налягане. Гръбначно-мозъчната течност е бистра или мътна, с умерена или значителна ликворна цитоза. В началото на заболяването преобладават сигментоядрените клетки, а по-късно се откриват мононуклеари. Прави впечатление високото ниво на ликворния белтък, даже когато той е съвсем бистър. При такива случаи ликворната захар често пъти е намалена.

Изолиране на листерии от кръвта или ликвора на болния е съществено за диагнозата на листериозен менингит и менингоенцефалит.

Диференциална диагноза се прави с туберкулозен менингит, инфекциозна мононуклеоза.

Лечението на листериозен менингит и менингоенцефалит включва комбинации от широкоспектърни антибиотици - амоксицилин, гентамицин, еритромицин, котримоксазол.

Прогнозата е неблагоприятна при деца до 1 година. При бременни води до тежки поражения на плода.

Чести усложнения са изоставане в психомоторното развитие и хидроцефалия.

Профилактиката е насочена към ограничаване разпространението на заразата от болните животни:

  • изолиране или убиване на болните животни
  • пълна дезинфекция на оборите
  • предпазване на хранителните продукти от заразяване
  • щателен ветеринарно-санитарен контрол

Заболелите от листериоза лица се изолират. Специфична профилактика не е разработена.

3.8, 4 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Листериозен менингит и менингоенцефалит МКБ A32.1

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО