Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Други бактериални, чревни инфекции Ентеропатогенна инфекция, предизвикана от Escherichia coli

Ентеропатогенна инфекция, предизвикана от Escherichia coli МКБ A04.0

Ентеропатогенна инфекция, предизвикана от Escherichia coli МКБ A04.0 - изображение

Колиентеритите са остри инфекциозни заболявания, които протичат с ентеритен, и по-рядко с ентероколитен синдром. Обикновено заболяват кърмачета и малки деца.

Причинител на заболяването е Esherichia coli. Този бактерий е нормален обитател в чревния тракт на човека, но някои щамове са патогенни за човека и предизвикват заболявания, наречени ешерихиози.

Източник на зараза са болните или здравите заразоносители. Тези хора отделят причинителя чрез фекалиите си.

Механизмът на заразяване при ентеропатогенна инфекция, предизвикана от Escherichia coli е фекално-орален, а пътищата на предаване са прекият контакт, алиментарният и чрез замърсени предмети или бельо. Основно боледуват деца до 3 годишна възраст.

Причинителят попада в червата, където уврежда тънкочревния епител. В крайна сметка се стига до тежка дехидратация и загуба на електролити, както и до метаболитна ацидоза и силна интоксикация на децата.

Инкубационният период е 1-22 дни, средно 5-8 дни.

Различават се няколко клинични форми на заболяването:

  • колиентерити в кърмаческа и ранна възраст - характеризират се с остро начало, висока температура, загуба на апетит, повръщане и изразен диаричен синдром с множество кашави до воднисти, с жълтеникав цвят изпражнения. Няма примеси на кръв в изпражненията
  • колиентерит, причинен от щамове на ентеротоксигенни Esherichia coli - този вид бактерии могат да причинят заболяване, освен при кърмачетата, а също и при възрастни хора. При тях заболяването се означава като „диария на туристите". Оплакванията започват няколко дни след завръщане от друга страна. Заболяването протича с висока температура, болки в корема и воднисти диарични изпражнения, без примеси на кръв
  • колитна форма - изразява се с болки в корема и умерена дехидратация, поради диарията
  • некротичен ентероколит - протича с много тежък хеморагично-некротичен ентероколит със силно изразена обща интоксикация, силни болки в корема и диарични изхождания с некротизирали чревни участъци

Диагнозата се поставя въз основа на епидемиологичните и клиничните данни. От кръвната картина се наблюдава левкоцитоза, ускорено СУЕ, повишен хемоглобин и хематокрит. Чести са хипокалиемията, хипонатриемията и метаболитната ацидоза. Диагнозата се потвърждава чрез микробиологичните изследвания - изолира се причинителя от фекалиите и от кръвта.

Задължителна е хоспитализацията на болните. Етиологичното лечение е с антибиотици от групата на аминогликозиди. Прилагат се и хинолони. Патогенетичното лечение се състои в рехидратация и дезинтоксикация.

Прогнозата на ентеропатогенна инфекция, предизвикана от Escherichia coli е добра.

2.7, 10 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Ентеропатогенна инфекция, предизвикана от Escherichia coli МКБ A04.0

ВСИЧКИ

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО