Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Фактори, влияещи върху здравното състояние на населението и контакта със здравните служби Лица, обърнали се към здравни служби във връзка с необходимостта от провеждане на специфични процедури и получаване на медицинска помощ Лица, обърнали се към здравни служби във връзка с неизпълнени специфични процедури Процедура, неизпълнена поради наличието на противопоказания

Процедура, неизпълнена поради наличието на противопоказания МКБ Z53.0

Процедура, неизпълнена поради наличието на противопоказания МКБ Z53.0 - изображение

В рубриката процедура, неизпълнена поради наличието на противопоказания се разглежда  контраиндикации свързани с неизпълнението на хирургически интервенции.

В медицината, противопоказанието е условие или фактор, който служи като причина да се откаже определено медицинско лечение поради увреждането, което би причинило на пациента.

Някои противопоказания са абсолютни, което означава, че няма разумни обстоятелства за предприемане на действие. Например, децата и тийнейджърите с вирусни инфекции не трябва да получават аспирин поради риска от синдром на Рей, а човек със склоност към анафилаксия има хранителна алергия, никога не трябва да яде храната, към която е алергичен. По същия начин болни с хемохроматоза не трябва да се приемат железни препарати. Също така,изотретиноинът, лекарство, което се използва за лечение на акне, е абсолютно противопоказано при бременност, поради риска от вродени дефекти. Някои деконгестанти са противопоказани при хора с високо кръвно налягане и трябва да се избягват.

Много лекарства не трябва да се използват заедно от едно и също лице. Например, човек, който приема варфарин, за да разреди кръвта, не трябва да приема аспирин, който е кръвен продукт. Това е пример за относително противопоказание (пациентът е изложен на по-висок риск от усложнения, но тези рискове могат да бъдат преодолени от други съображения или смекчени с други мерки). Например, при бременност, обикновено трябва да се избягва рентгеново лъчение, но рискът може да бъде преодолян от ползата за диагностициране (и след това лечение) на сериозно състояние като туберкулоза.

Ако се изисква спешна процедура (интраабдоминален кръвоизлив, некротизиращ фасциит и др.), няма достатъчно време за пълна предоперативна оценка. Въпреки това, анамнезата на пациента трябва да бъде преразгледана колкото е възможно по-бързо, особено за алергии и да се открият фактори, които увеличават риска от спешна хирургия (напр. анамнеза за проблеми с кървенето или нежелани анестезиращи реакции).

Преди операция, хирургическият екип може да се консултира с интернист за официална предоперативна оценка, за да сведе до минимум риска или да се отложи оперативната манипулация. Освен това, избирателните процедури трябва да се забавят, когато е възможно, така че някои основни нарушения (хипертония, диабет, хематологични аномалии) да бъдат оптимално контролирани.

Рутинната преоперативна оценка варира, тъй като хирургичният риск варира в зависимост от рисковите фактори на пациента и рисковете от процедурата.

Текущи симптоми, които предполагат активно кардиопулмонално разстройство (кашлица, гръдна болка, диспнея по време на усилие, отоци на крайници) или инфекция (треска, дизурия). Други заболявания, които няма да се изпълнят поради наличие на противопоказание и увеличаване на риска са бъбречно заболяване, чернодробно заболяване, диабет, астма, хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) и др. Тютюнопушене, алкохол, наркотици понякога може да бъде противопоказание за неизпълнение на съответната процедура.

Физическото изследване трябва да обхваща не само зоните, засегнати от хирургичната процедура, но и кардиопулмоналната система, както и търсенето на признаци на продължаваща инфекция (дихателни пътища, кожа). Когато е вероятно да се използва спинална анестезия, пациентите трябва да бъдат оценявани за сколиоза и други анатомични аномалии, които могат да усложнят лумбалната пункция. Трябва да се отбележи всяка когнитивна дисфункция.

При симптоматични пациенти или при пациенти, подложени на операции с по-висок риск от значимо кървене или други усложнения се прави лабораторната оценкаи тя включва следните тестове: изследване на урина (глюкоза, протеин и клетки), серумните електролити и креатинин и плазмена глюкоза, освен ако пациентите са изключително здрави.

Риск за неизпълнение поради наличието на противопоказания е най-висок при кардиоторакална, интраабдоминална (Wipple операция, ретроперитонеално вмешателство), чернодробна резекция, простатектомия, основни ортопедични процедури (подмяна на тазобедрената става). Пациентите, при които има значителен риск от кръвоизлив, е желателно да се извърши автоложна трансфузия (намалява рисковете от инфекция и реакции при трансфузия). Спешната хирургия има по-висок риск от заболеваемост и смъртност.

Възрастта не е абсолютно противопоказание за операцията. По-възрастната група пациенти е свързана с намален физиологичен резерв и по-голяма заболеваемост, ако възникне усложнение. Въпреки това, хроничните заболявания са по-тясно свързани с повишената постоперативна заболеваемост и смъртност.

Сърдечните рискови фактори драстично увеличават риска при хирургическа намеса -  история на сърдечната недостатъчност, цереброваскуларното заболяване, диабет (изискващ лечение с инсулин).
Пациентите с активни сърдечни симптоми като ангина пекторис имат особено висок риск. Пациентите с нестабилна стенокардия имат около 28% риск от миокарден инфаркт. При пациенти със стабилна стенокардия рискът е пропорционален на степента на тяхната толерантност към упражнения. Пациентите с активни сърдечни симптоми изискват задълбочена оценка. Например, причината за сърдечна недостатъчност трябва да бъде определена, така че сърдечният мониторинг и лечението да бъдат оптимизирани преди оперативната операция. Трябва да се обмислят други сърдечни изследвания, като например стрес - ехокардиография или дори ангиография, ако има данни за обратима сърдечна исхемия при предоперативна оценка.

Бактериални инфекции, открити преди операцията са абсолютни противопоказания за извършване на процедурата. Пациентите с респираторни инфекции трябва да бъдат лекувани и да имат доказателства, че инфекцията е отзвучала, преди да им бъде приложена инхалационна анестезия.

Необходимо е да се коригират дисбалансите на течности и електролити преди предприемане на операция. Хипокалиемията и хиперкалиемията трябва да бъдат коригирани преди обща анестезия, за да се намали рискът от потенциално смъртоносни аритмии. Дехидратацията и хиповолемията трябва да се лекуват с интравенозни разтвори преди обща анестезия, за да се предотврати тежка хипотония при индукция.

Хранителният статус се оценява предварително, като се използва анамнеза, физически преглед и лабораторни изследвания. Показателите за недохранване включват следното: анамнеза за загуба на тегло (>10% от телесното тегло над 6 месеца или 5% над 1 мол), находки от физическо изследване (загуба на мускулна маса, признаци на специфични хранителни недостатъци).

Ниски нива на серумния албумин е показател за недохранване и трябва се коригира предоперативно (Значителното затлъстяване (BMI> 40 kg / m2) увеличава риска от оперативен смърт, тъй като такива пациенти имат повишен риск от сърдечни и белодробни нарушения (хипертония, белодробна хипертония, сърдечна недостатъчност). Затлъстяването е независим рисков фактор за дълбока венозна тромбоза и белодробна емболия. Затлъстяването също така повишава риска от постоперативни усложнения на раната (мастна некроза, инфекция и др.).

Процедурите, неизпълнени поради наличието на противопоказания могат да бъдат отменени за известен период и направени след време. В повечето случай това зависи от индивидуалните особености на даденият организъм.

3.3, 6 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://en.wikipedia.org/wiki/Contraindication

https://www.merckmanuals.com/professional/special-subjects/care-of-the-surgical-patient/preoperative-evaluation

https://medlineplus.gov/ency/article/002314.htm

http://www.nature.com/nrcardio/journal/v12/n3/fig_tab/nrcardio.2014.210_T1.html

http://link.springer.com/article/10.1007/BF01644414

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО