Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Външни причини за заболеваемост и смъртност Усложнения от терапевтични и хирургични интервенции Лекарствени средства, медикаменти и биологични вещества, причинили неблагоприятни реакции при терапевтично прилагане Препарати, действащи предимно на храносмилателната система Препарати, действащи предимно на стомашночревния тракт, неуточнени

Препарати, действащи предимно на стомашночревния тракт, неуточнени МКБ Y53.9

Препарати, действащи предимно на стомашночревния тракт, неуточнени МКБ Y53.9 - изображение

Препарати, действащи предимно на стомашночревния тракт, неуточнени, са лекарства, които повлияват благотворни гастроинтестиналния тракт и не са включени в предходните МКБ:

Страничните ефекти при употреба на препарати, действащи предимно на стомашночревния тракт, неуточнени, могат да варират в зависимост от конкретния медикамент, както и индивидуалното здравословно състояние и чувствителност на пациента.

2.4, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО