Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Други акушерски състояния, некласифицирани другаде

Други акушерски състояния, некласифицирани другаде МКБ O95-O99

Други акушерски състояния, некласифицирани другаде МКБ O95-O99 - изображение

Други акушерски състояния, некласифицирани другаде включва група от състояния, които се срещат в акушерството много рядко.

Изучаването на заболяемостта и смъртността при майката, плода и новороденото в световен мащаб се извършва на базата на приетата международна класификация на болестите.

Майчината смъртност е резултат от многосложна система от постоянни и временно действащи фактори.

Към други акушерски състояния, некласифицирани другаде принадлежат:

  • Акушерска смърт с неуточнена причина.
  • Смърт на майката от всякаква акушерска причина, настъпваща повече от 42 дни, но по-малко от една година след раждането.
  • Смърт на майката като последица на пряка акушерска причина.
  • Инфекциозни и паразитни болести на майката, класифицирани другаде, но усложняващи бременността, раждането и послеродовия период.
  • Други болести на майката, класифицирани другаде, но усложняващи бременността, раждането и послеродовия период.
2.7, 3 гласа

ВИДОВЕ Други акушерски състояния, некласифицирани другаде МКБ O95-O99

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО