Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Други акушерски състояния, некласифицирани другаде Акушерска смърт с неуточнена причина

Акушерска смърт с неуточнена причина МКБ O95

Акушерска смърт с неуточнена причина МКБ O95 - изображение

Акушерска смърт с неуточнена причина включва смърт на майката от неуточнена причина, настъпваща по време на бременността, раждането или в послеродовия период.

Съществуват множество различни външни фактори, които имат значение за майчината смъртност.

Според дефиницията за майчина смъртност от световната здравна организация тя представлява " числото на умрелите по причини, представляващи акушерски заболявания или усложнения на бременността, раждането или послеродовия период в течение на една година на определена територия, отнасяща се към броя на живородените, които са регистрирани в същия район за една година.

От външните фактори не малко значение се отдава на социално-икономическите условия, които засягат бита и начина на живот на всяка жена по време на бременността и послеродовия период, санитарно-хигиенните условия, нивото на обществено здравеопазване и качеството на родилната помощ.

Съществува създадена класификация от световната здравна организация отразяваща най-честите причини за майчина смъртност.

  • Инфекции по време на бременността раждането и послеродовия период.
  • Токсемии по време на бременността и послеродовия период.
  • Кръвоизлив по време на бременността и раждането.
  • Аборт без указания за инфекция и токсиемия.
  • Аборт с инфекция.
  • Други усложнения на бременността, раждането и послеродовия период.

Акушерска смърт с неуточнена причина се среща рядко. В повечето случаи се установява. Съществува структура за причините на майчината смъртност.

В една от групите най-честата причина за майчина смъртност са екстрагениталните заболявания, т.е причината за майчината смъртност са заболявания, които не са свързани със заболяване на органите на женската полова система. Понижаването на майчината смъртност не може да бъде значително.

Друга група е "хеморагичната"- причината за майчината смъртност е тежка хеморагия. Наблюдава се в райони с непълноценна акушеро-гинекологична помощ. Понижаването на майчината смъртност може да бъде възможно до известна степен, при наличие на по-голям опит, задълбочени познания и наличие на готовност за овладяване на хеморагията.

Друга група е тази на тежките токсикози, развиващи се по време на бременността, раждането и послеродовия период. Наблюдава се в някои страни и райони, в които профилактичната работа в акушерството е сравнително слаба и непълноценна.

Съществува и "септичен тип" майчина смъртност. При нея майчината смъртност достига висок процент. Състоянието на пациентката е критично и се повлиява трудно.

3.0, 6 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Акушерска смърт с неуточнена причина МКБ O95

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО