Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на кожата и подкожната тъкан Дерматит и екзема Дерматит от вътрешно приети субстанции Дерматит от неуточнени вещества, приети вътрешно

Дерматит от неуточнени вещества, приети вътрешно МКБ L27.9

Дерматит от неуточнени вещества, приети вътрешно МКБ L27.9 - изображение

Дерматит от неуточнени вещества, приети вътрешно, се обуславя от кожни промени и нарушения в резултат на консумация на вещества, които не са разгледани в предходните МКБ и предстои да бъдат уточнени:

Симптомите и признаците на дерматит от неуточнени вещества, приети вътрешно, са вариабилни в зависимост от вида на приетата субстанция, индивидуалната чувствителност на организма, здравословното състояние на индивида.

4.0, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО