Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Болести на храносмилателната система Други болести на червата Други болести на червата Язва на червата

Язва на червата МКБ K63.3

Язва на червата МКБ K63.3 - изображение

Язвената болест е най-честото заболяване на храносмилателната система. Статистичните сведения от различни автори показват, че около 7 – 10 % от населението през живота си получават язва на стомаха и червата. Язвите на тънките черва дистално от дуоденума са редки. По-често боледуват мъжете. При първичната язва на червата съотношението мъже : жени е 4:1. Язвата на червата се наблюдава най-често във възраст от 30 – 40 години.
Тук ще бъде разгледана първична язва на тънкото черво. Язвите на тънкото черво най-често са локализирани в дисталния илеум, на 100 см от илеоцекалната клапа. Йейунални язви също се срещат.

Етиология на язва на червата
Причините за язвената болест досега не са напълно изяснени. За възникване на язва на червата играят роля много фактори, които в крайна сметка довеждат до нарушение на равновесието между смилащата активност на стомашния сок и съпротивителните възможности на чревната лигавица, в резултат на което се получава само смилане на лигавицата и образуване на язвен дефект в нея. Повишение на стомашната секреция настъпва при разстройства във висшите регулаторни механизми в централната нервна система – кората на главния мозък и подкоровите центрове, под влияние на външни и вътрешни въздействия. Разстройствата оказват влияние върху секреторната функция на стомашната и чревната лигавица, както по нервен, така и по хормонален път.
Язвите на червата много често се свързват с други заболявания включително лимфоми, карциноми, радиационен ентерит, исхемия, болест на Крон, системен лупус еритематодес, пурпурата на Шонлайн Хенох, болест на Бехчет и много лекарства. В много от случаите с тънкочревни язви не се намира специфична причина. Тези идиопатични язви са описани като синдром на изолираните идиопатични язви.

Възможни патогенетични механизми, които се обсъждат възникване на язва са инфекциозни, травматични, хормонални, нервни, съдови и анатомични фактори.

Патологоанатомия на язва на червата
Патологоанатомията на язвената болест се характеризира с образуване на дефект в лигавицата на червата с кръгла, овална или неправилна форма, с диаметър от няколко милиметра до 1 - 3 см. В зависимост от продължителността на заболяването язвеният процес може да придобие различно патолого – анатомични видоизменения. Пресните язви на дълбочина достигат до мускулния слой на чревната стена, имат меки ръбове и дъно. Язвите могат да претърпят обратно развитие и да зараснат с образуване на ръбец. Хроничните язви с продължително течение проникват в мускулния слой и могат да достигнат до серозата. Ръбовете и дъното им става плътни вследствие развитие на фиброзна и ръбцова тъкан. В своята еволюция първичната язва на червата може да проникне през всички слоеве на чревната стена и да премине в съседните органи – пенетрираща(проникваща) язва. Ако се получи пробив в свободната перитонеална кухина, говори се за перфоративна язва. Язвеният процес може да наруши целостта на кръвоносните съдове и да се получат кръвотечения с различна интензивност. Перфоративните, кръвотечащите и пенетриращите язви представляват усложнени форми на язвената болест. Усложнените форми подлежат на хирургично лечение – някои по спешност, други в планов порядък.

Клинична картина на язва на червата
При неусложнената язва на червата основен симптом е болката. Болката има постоянен характер (не е коликообразна) и може да бъде с различна сила. Болките често се придружават с оригване на кисело, парене зад гръдната кост, тежест, понякога повръщане от рефлекторен характер. Общото състояние на болния обикновено не се нарушава.
Най-честата изява на язвите на тънките черва е:
- Обструкция (50%);
- Кървене (22%);
- Перфорация (10%).

Диагноза на язва на червата
При обективното изследване се установява палпаторна болка в дълбочина.
За диагностиката важно значение има контрастното рентгеново изследване. Най-характерен рентгенов симптом е наличността на добавена сянка (ниша) към контура на червата. Наблюдават се също деформации на стената в областта на язвата. Ендоскопското изследване доуточнява диагнозата.

Неусложнената язва на червата понякога дава незначителни кръвотечения, които не се проявяват клинично и се установяват само чрез лабораторно изследване на фекалиите – окултни кръвотечение.

Лечение на язва на червата
Лечението на неусложнената язва по правило е неоперативно и се провежда в амбулаторни условия. Усложнените форми на язвата на червата се лекуват оперативно.

3.0, 4 гласа

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия