Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Новообразувания Злокачествени новообразувания Злокачествени новообразувания на лимфната, кръвотворната и сродните им тъкани Левкемия с неуточнен клетъчен тип

Левкемия с неуточнен клетъчен тип МКБ C95

Левкемия с неуточнен клетъчен тип МКБ C95 - изображение

Рубриката левкемия с неуточнен клетъчен тип включва клонални пролиферативни състояния, при които е налице нарушение в диференциацията на хемопоетичните клетки.

Наблюдават се признаци на лимфоидна и на миелоидна левкемия. В периферната кръв и костния мозък в различни количества циркулират прекурсори на кръвните клетки и известен процент патологични клетки.

В зависимост от протичането и еволюцията на левкемиите, се различават:

Както и при другите типове левкемии, и тук етиологичните причини, водещи до развитието на това нарушение, не са известни. Като рискови се определят следните фактори:

 • генетична предиспозиция
 • имуносупресия
 • радиация
 • лечение с химиотерапевтици
 • експозиция на токсични агенти
 • някои автоимунни заболявания

В клиничната картина превалират проявите, дължащи се на дисфункцията на костния мозък, а именно анемия, тромбоцитопения, неутропения.

Анемията се асоциира с лесната уморяемост и слабост при болните, бледите кожа и лигавици, диспнеята.

Тромбоцитопенията води до нарушения в коагулационния статус и значително повишава риска от кървене. При леките степени се наблюдават петехии и екхимози по кожата, кървене от венците, епистаксис. При тежките степени е възможно кървене от вътрешните органи и централната нервна система.

Неутропенията се свързва с честите и тежко протичащи инфекции, най-често с атипични причинители и гъбички.

При много от пациентите се наблюдава намален апетит и намаление на теглото, фебрилитет, общо неразположение.

Често се наблюдава спленомегалия и хепатомегалия, болка и дискомфорт в абдоминалната област.

За поставянето на диагноза е необходимо извършването на редица тестове и изследвания, като с особено голяма важност са резултатите от:

 • пълна кръвна картина
 • химичен кръвен анализ
 • коагулационен статус
 • натривка на периферна кръв
 • биопсия на костен мозък
 • цитогенетичен анализ и имунохистохимия

При наличие на неврологична симптоматика и засягане на някои от вътрешните органи е необходимо извършването на компютърна томография и ядрено-магнитен резонанс.

Диференциалната диагноза е изключително широка и включва много от малигнените хемопатии, някои лимфоми и други хематологични неоплазми.

Лечението на левкемия с неуточнен клетъчен тип е комплексно, като включва полихимиотерапия, поддържащо лечение със симптоматични средства, провеждане на заместително лечение с определени растежни фактори, автоложна или алогенна трансплантация на костен мозък.

Прогнозата при отделните пациенти показва известна вариабилност, като основно значение имат възрастта и състоянието на болния, тежестта на процеса и терапевтичният отговор към приложеното лечение.

4.3, 15 гласа

ВИДОВЕ Левкемия с неуточнен клетъчен тип МКБ C95

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Левкемия с неуточнен клетъчен тип МКБ C95

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Левкемия с неуточнен клетъчен тип МКБ C95

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки