Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Бактериални болести Нокардиоза

Нокардиоза МКБ A43

Нокардиоза МКБ A43 - изображение

Нокардиозата представлява хронично инфекциозно заболяване, което се характеризира със засягане на кожата, дихателната или нервна системи.

Доскоро се смяташе, че причинителят на заболяването принадлежи към групата на гъбичките. Днес е доказано, че той заема междинно място между бактериите и гъбите, като повече се доближава до бактериите.

Причинители са Nocardia asteroides, N. brasiliensis, N. caviae, от род Nocardia на семейство Nocardiaceae. Това са Грам-позитивни, малки бактерии, които са доста устойчиви на външни условия. Нокардиите са нормални обитатели на почвата.

Заразяването на човека става по два механизма:

  • аерогенен - при вдишване на прах, съдържащ нокардии
  • контактен - при пряк контакт на наранената кожа с почва, замърсена с причинителите

На мястото на входната врата се развива възпалителен процес. От там следва хематогенна разсейка (по кръвен път) на причинителя във вътрешните органи.

Инкубационният период на нокардиозата не е установен.

Най-често се наблюдава белодробната форма, която започва с умерено повишена температура и постепенно оформяне на бронхопневмония, белодробен абсцес или плеврален емпием. Нерядко клиничната картина на белодробната форма прилича на подостра туберкулоза. Отличава се от нея по това, че нокардиозата се развива в долните белодробни дялове и липса на склонност към казеифициране.

В около една трета от болните се развиват промени в централната нервна система, с оформяне на множествени и различни по големина мозъчни абсцеси.

Кожната форма се проявява като мицетом.

При лица с имунен дефицит нерядко се развива дисеминираната форма на нокардиоза. Проявява с картината на сепсис с полиорганни увреди и често оформяне на гнойни абсцеси в мускулната и подкожна тъкан.

В рубриката нокардиоза са разгледани:

Белодробна нокардиоза

Нокардиоза на кожата

Други форми на нокардиоза

Нокардиоза, неуточнена

3.3, 6 гласа

ВИДОВЕ Нокардиоза МКБ A43

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Нокардиоза МКБ A43

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Нокардиоза МКБ A43

ПРОДУКТИ СВЪРЗАНИ СЪС ЗАБОЛЯВАНЕТО

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО