Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Инфекциозни и паразитни болести Чревни инфекции Шигелоза Шигелоза, предизвикана от Shigella flexneri

Шигелоза, предизвикана от Shigella flexneri МКБ A03.1

Шигелоза, предизвикана от Shigella flexneri МКБ A03.1 - изображение

Shigella flexneri е Грам-отрицателна пръчица. Принадлежи към семейство Enterobacteriaceae. Няма капсула и не образува спори.

Резервоар и източник на шигелоза, предизвикана от Shigella flexneri е само човекът, болен от остра или хронична шигелоза или хроничен заразоносител.

Механизмът на предаване на инфекцията е фекално-орален или контактно-битов. За Shigella flexneri основен път на предаване на заразата е водният. Важна е ролята и на мухите като преносител на инфекцията. Възприемчивостта е всеобща, контагиозният индекс е висок. Боледуват главно деца от две до десет години.

Епидемичният процес се проявява като спорадични случаи, семейни огнища и различни по интензивност епидемии, като тези от воден произход могат да обхванат хиляда болни. Напоследък отново има регистрирани големи епидемии с причинител Shigella flexneri.

Инкубационният период на шигелозата група В (предизвикана от Shigella flexneri) е от 1 до 3 дни. Началото е остро с токсиинфекциозен синдром - повишаване на температурата до 38-39° С, главоболие, отпадналост. Успоредно с това се появява и диарийният синдром. Той е водещ в клиничната картина. Болните се оплакват и от спастични коремни болки, локализирани в долната част на корема. Появяват се тенезми - болезнени, мъчителни и неефективни позиви за дефекация. Клиничните прояви достигат пълното си развитие за 3 до 4 дни.

В кръвната картина се установява умерена левкоцитоза с олевяване и полинуклеоза. СУЕ е ускорено.

Диагнозата се базира на епидемиологичните и клинични данни, като водещо значение има наличието на тенезми и диарийни изхождания с примеси на слуз и кръв. Потвърждава се с помощта на микробиологичните изследвания - изолиране на причинителя от фекалии и серодиагностика.

Етиологичното лечение на шигелозата се провежда с антимикробни препарати - аминогликозиди, хинолони. Патогенетичното лечение е много важно - рехидратация и дезинтоксикация.

Прогнозата на шигелоза, предизвикана от Shigella flexneri е добра. Утежнява се при по-тежките и токсични форми. Леталитетът е нисък.

3.3, 3 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Шигелоза, предизвикана от Shigella flexneri МКБ A03.1

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО