Начало Медицинска енциклопедия Анатомия Ембриология Специална ембриология Ембрионално развитие на пикочно-половата система Ембрионално развитие на половата система

Ембрионално развитие на половата система

Ембрионално развитие на половата система - изображение

Половата система се развива в тясна връзка с отделителната система.

Първият стадий от ембрионалното развитие на половата система може да се означи като индиферентен стадий, тъй като тогава трудно се различават и диференцират половите клетки. По време на този стадий започва развитието на тестисите и яйчниците, известни още като гонади (полови жлези) и продължава от 3-та до 6-та седмица включително.

Още в 3-та седмица в седмица в стената на жълтъчното мехурче близо до зачатъка на алантоиса се установяват примордиални полови клетки. Чрез амебовидни движения те мигрират по дължината на дорзалния мезентериум към местата на окончателното си установяване (около 10-ия гръден прешлен). В периода на миграцията примордиалните клетки индуцират развитието на чифтни полови гребени, разположени около 10-ия гръден сегмент на задната коремна стена. Половите гребени са изградени от пролифериращите клетки на мезонефроса, целомния епител и подлежащия мезенхим. Разполагат се близо до медиалната стена на мезонефроса.

През 6-та седмица клетките на мезонефроса и целомния епител проникват в мезенхима на половите гребени и обграждат напълно примордиалните полови клетки. Така се формират първичните полови върви, в които се различават кортикална и медуларна част. В края на 6-та седмица примордиалните полови клетки трудно могат да бъдат диференцирани като мъжки и женски.

През 6-тата седмица от стената на задебеленият епител на целома се развиват канали, известни като Мюлерови канали или парамезонефрогени канали. Дисталните краища на каналите достигат до малкотазовата част на урогениталния синус. Малко преди навлизането в урогениталния синус краищета се обединяват , а горните краища се отварят тунелоподобно в целомната кухина.

Истинската диференциация на мъжките и женските гонади започва в началото на 7та-седмица. Известно е, че женските индивиди имат ХХ хромозоми, а мъжките индивиди- ХУ хромозоми. Въпреки че тези полови хромозоми са основните фактори, които имат значение за определянето на пола, те не са единствените. Някои хормони и ензими също имат роля на фактори, които имат значение за развитието на половите жлези.

Фактор, който има значение за диференциацията на пола е секс-определящият фактор (SRY). Той се кодира в региона на У-хромозомата. Ако този фактор се синтезира в медуларните части на първичните полови върви, то гонадите се развиват като мъжки. Ако този SRY липсва започва развитие на женски полови жлези.

3.5, 4 гласа

ПОДРАЗДЕЛИ НА Ембрионално развитие на половата система

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

КатегорияФизиология