Начало Медицинска енциклопедия Симптоми Психични проблеми

Психични проблеми

Психични проблеми: нарушения, които засягат способността за вземане на решение, логическото мислене, паметта, вниманието, възприятието.

Психичните проблеми може да се проявят в резултат на:

  • Инфекциозни и паразитни болести - акантамоебна инфекция.
  • Болести на ендокринната система, разстройства на храненето и на обмяната на веществата - киселинно-алкален дисбаланс, амилоидоза.
  • Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации - акроцефалополидактилия, синдром алопеция, умствена изостаналост и неврологични проблеми, синдром алопеция-контрактури-нанизъм-умствена изостаналост, синдром на Бардет-Бийдъл (Bardet-Biedl syndrome), монозомия на хромозома 2pter p24, монозомия на хромозома 2q37.
  • Новообразувания - остра миелобластна левкемия.
  • Болести на нервната система - болест на Алцхаймер (Alzheimer disease).
  • Психични и поведенчески разстройства - синдром на дефицит на внимание и хиперактивност, биполярно разстройство.
  • Болести на костно-мускулната система и на съединителната тъкан - болест на Бехчет (Behcet's disease).
  • Болести на кръвта, кръвотворните органи и отделни нарушения, включващи имунния механизъм - желязодефицитна анемия.
  • Новообразувания - мозъчен тумор.
  • Травми, отравяния и някои други последици от въздействието на външни причини - химическо отравяне (акриламид, акрилонитрил, амидитион, амитон, тетрахлорметан, бромид, бромофос, деметон, етилбензол, диметоат, мевинфос, метан, монокротофос).
2.9, 14 гласа

СВЪРЗАНИ СИМПТОМИ

Синоними симптоми (10)+

ЗАБОЛЯВАНИЯ ПРИ СИМПТОМ Психични проблеми

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ СИМПТОМА