Начало Медицинска енциклопедия Микробиология Инфекция и имунитет Инфекциозен процес и инфекциозна болест

Инфекциозен процес и инфекциозна болест

Инфекциозен процес и инфекциозна болест - изображение

Микроорганизмите представляват микроскопични форми на живот, които са разпространени навсякъде в околната среда - въздух, почва и вода, а някои от тях обитават постоянно или за даден период от време телата на макроорганизмите. Много от тях са безвредни за човека и животните, но определени видове могат да инвазират телата и органите им, в резултат на което настъпва болестен процес.

Всички биологични процеси, които се развиват в тъканите и органите на макроорганизмите, причинени от навлизането и размножаването на микробните агенти, се определят с термина "инфекция" или "инфекциозен процес". Появата и еволюцията на инфекциозния процес се определя от следните фактори:

 • специфичните особености на микроорганизмите, които имат потенциала да причинят инфекция - инфекциозност, патогенност (болестотворност), вирулентност (степен на патогенност), токсигенност, контагиозност (заразителност);
 • състоянието на макроорганизма, който бива инвазиран от микробните агенти - интактност на естествените бариерни механизми (кожа, лигавици, нормална микрофлора), адекватността на вродения и придобития имунен отговор, наличието на хронични болестни процеси;
 • фактори на средата, в която настъпва взаимодействието между микро- и макроорганизма - резервоар на инфекциозния агент (заболели, здрави носители, животни, контаминирани вода, храна, почва, въздух, предмети), начин на предаване (въздушно-капков, контактен, кръвен, векторен).

В хода на инфекциозния процес настъпват сложни биологични взаимодействия, които се реализират на няколко нива. На първо място се поставя междуорганизмовото взаимодействие - микро-/макроорганизъм, като същевременно се осъществява и взаимодействие между микробите и клетките на тъканите на многоклетъчния организъм. Последното ниво e молекулното, при което вещества от структурите на инфекциозните агенти или произвеждани от тях субстанции взаимодействат с молекули на макроорганизма.

Клиничният термин "инфекциозна болест" отразява възможността за настъпване на патологичен процес в тялото на гостоприемника в резултата на настъпилата инфекция, който се характеризира с особен симптомокомплекс. До развитие на инфекциозно заболяване се стига само в определени случаи на инфекция, поради което терминът "инфекциозна болест" е с много по-тесен обхват.

Инфекциозната болест е форма на инфекциозния процес, която е нозологично обособена и представлява крайна фаза в неговата еволюция. Следните фактори определят характеристиките на дадена заразна болест:

 • има специфичен причинител;
 • характерна входна врата, чрез която инвазира макроорганизма;
 • отличава се с периодично и циклично протичане;
 • след преболедуване се създава траен или краткосрочен естествен имунитет;
 • проявява склонност към епидемично разпространение (контагиозност).

Входна врата за болестотворните микроорганизми в организма на човек могат да бъдат:

 • Дихателни пътища (горни и долни);
 • Конюнктива (лигавицата на очите и клепачите);
 • Урогенитален тракт;
 • Стомашно-чревен тракт;
 • Плацента (предаване от майка на дете)
 • увредена кожа.

Инфекциозните болести имат определени стадии на протичане:

 • инкубационен период - причинителят се размножава в организма на гостоприемника, не причинява симптоми, но може да бъде предаде на друг индивид;
 • продромален стадий - поява на ранни признаци или симптоми, които са индикация за започнал болестен процес, преди да са се развили специфичните симптоми на определена заразна болест;
 • разгар - проява на характерната за инфекциозната болест клинична картина;
 • възстановителен период (реконвалесценция) - болестните прояви стихват и организма се възстановява.
5.0, 2 гласа

БИБЛИОГРАФИЯ

https://en.wikipedia.org/wiki/Infection
http://www.sjsu.edu/faculty/gerstman/hs161/InfxDProcess.htm
https://studylib.net/doc/10054753/infection-and-infectious-process
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK7993/
Микробиология - Медицинско издателство "АРСО" София 2000

ПОДРАЗДЕЛИ НА Инфекциозен процес и инфекциозна болест

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

СТАТИЯТА Е СВЪРЗАНA КЪМ

Категория