Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Вродени аномалии, деформации и хромозомни аберации Други вродени аномалии на храносмилателната система Вродена липса, атрезия и стеноза на тънкото черво Вродена липса, атрезия и стеноза на други уточнени части на тънкото черво

Вродена липса, атрезия и стеноза на други уточнени части на тънкото черво МКБ Q41.8

Вродена липса, атрезия и стеноза на други уточнени части на тънкото черво МКБ Q41.8 - изображение

Думата атрезия етимологично идва от гръцки (а - без, трезис - отвор).

Вродените йеюноилеални атрезии и стенози са главна причина за тънкочревна обструкция при новородени. Атрезията представлява вродена обструкция с пълна оклузия на чревния лумен. Представлява 95% от обструкциите. Стенозата от своя страна е причина за частична оклузия с непълна обструкция представлява останалите 5% от случаите.

Вродена липса, атрезия и стеноза на други уточнени части на тънкото черво е възможно да възникне във всяка от неговите части. Анатомичната локализация и степента на обструкция определят клиничната презентация. Повечето новородени с тънкочревна обструкция се презентират с повръщане, като обикновено повърнатите материи имат примеси от жлъчка. Този вид повръщане при новородени трябва да насочва и към механична обструкция. Във всички случаи с проява на този симптом при новородени се предприема спешна хирургическа интервенция за възстановяване на чревния пасаж.

Оцеляването на новородени с вродена липса, атрезия и стеноза на други уточнени части на тънкото черво значително се е подобрило през последните 20 години, поради подобреното разбиране на чревната физиология, етиологичните фактори за тези състояния, подобряване на педиатричната анестезия и напредване на хирургическите и периоперативните грижи за тези новородени.

3.6, 7 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Вродена липса, атрезия и стеноза на други уточнени части на тънкото черво МКБ Q41.8

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Анатомия