Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Инфекциозни болести, характерни за перинаталния период Неонатален бактериален сепсис Неонатален сепсис, причинен от други бактерии

Неонатален сепсис, причинен от други бактерии МКБ P36.8

Неонатален сепсис, причинен от други бактерии МКБ P36.8 - изображение

Причинителите на неонаталния сепсис могат да бъдат различни бактерии (аероби, анаероби), вируси, гъби. Към рубриката неонатален сепсис, причинен от други бактерии, може да се отнесат вътреболничните инфекциите на новородените, предизвикани от Pseudomonas aeruginosа. Това е грам-отрицателна, аеробна бактерия. Тя вирее не само в нормална атмосфера, но също така и в хипоксични атмосфери. Pseudomonas aeruginosа се открива в почвата, водата, по кожата на човека, както и в повечето изкуствени среди.

Pseudomonas aeruginosа причинява инфекции при имуносупресирани пациенти. Една от всеки десет вътреболнични инфекции е причинена от тази бактерия. Тя е чест причинител на вътреболничен сепсис при новородените, които са в интензивните отделения. По-висок е рискът при бебета, които са недоносени. Характерно за  Pseudomonas aeruginosа е, че колонизира различни синтетични материали (катетри, спринцовки).

Клиничните прояви могат да включват: нарушения в дишането, температурна нестабилност, пневмония, кожни инфекции, инфекция на уринарния тракт и други. Вероятността за развитие на менингит е около 10-20%.

Диагнозата на неонатален сепсис, причинен от други бактерии, се поставя чрез:

  • изолиране на причинителя, най-често от кръвта чрез хемокултури;
  • рентгенографско изследване, чрез което се установчва дали са засегнати белите дробове;
  • пълна кръвна картина;
  • при необходимост се изследва ликвора;

Лечението е трудно, тъй като Pseudomonas aeruginosа е естествено устойчив на голям спектър от антибиотици. Антибиотици, които имат активност срещу  Pseudomonas aeruginosа могат да включват:

  • аминогликозиди (гентамицин, амикацин, тобрамицин);
  • цефалоспорини (цефтазидим, цефепим, цефоперазон, цефпиром);
  • антипсевдомонасни пеницилини: карбеницилин и уреидопеницилини (азлоцилин, пиперацилин);
  • монобактами и други;
4.1, 7 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО