Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Инфекциозни болести, характерни за перинаталния период Вродени вирусни болести Вродена вирусна болест, неуточнена

Вродена вирусна болест, неуточнена МКБ P35.9

Вродена вирусна болест, неуточнена МКБ P35.9 - изображение

Вродената вирусна болест е инфекция, която се предава от майката на плода по време на вътреутробното му развитие. Заразяването може да стане в различни срокове на бремеността.

Етиологията на вродената вирусна инфекция е разнообразна. Когато не може да се установи точният причинител на заболяването, то се класифицира към рубриката вродена вирусна болест, неуточнена.

Пътищата, по които става инфектирането на плода, са три:

  • кръвен път – вирусът преминава през плацентата;
  • възходящ път - при преминаване на инфекция от родовия канал нагоре към матката;
  • низходящ път – при преминаване на бебето през инфектирани родови пътища;

Клиничната картина зависи от вида на причинителя и от времето, когато се получава заразяването. Независимо от своята етиология, вродените инфекции имат доста общи симптоми: хипотрофия, дихателни нарушения, забавена адаптация на сърдечно-съдовата система, нестабилна хемодинамика, интоксикационен синдром, фебрилитет, гърчове, кожни обриви и други.

Диагнозата се поставя чрез изолиране на причинителя от кръв, урина, ликвор, материал от обривните елементи, ако има такива. Важно значение имат доказването на специфични IgM – ELISA.

Лечението на вродената вирусна болест е предимно симптоматично. Зависи от клиничната картина, от общото състоянието на детето.

3.3, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО