Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Инфекциозни болести, характерни за перинаталния период Вродени вирусни болести Други вродени вирусни инфекции

Други вродени вирусни инфекции МКБ P35.8

Други вродени вирусни инфекции МКБ P35.8 - изображение

Причинителите на вродените инфекции могат да бъдат различни. Към рубриката други вродени вирусни инфекции спадат вродена варицелна инфекция, синдром на придобита имунна недостатъчност (СПИН).

Рискът за инфектиране на плода с варицела по време на бременността е нисък - около 0,06%, тъй като повечето жени имат изграден имунитет срещу вируса.

При виремия на бременната в 8-20 гестационна седмица се наблюдава тератогенен ефект:

  • микроцефалия (по-малка обиколка на главата);
  • хипоплазия на крайниците (недоразвити крайници);
  • микрофталмия (по-малки очни ябълки);
  • атрофия на мозъчната кора;

Доказва се чрез изследване на IgM специфични антитела. При контакт на бременната през първия и третия триместър профилактично се прилага варицела-зостер имуноглобулин.

При заразяване на майката 2-3 седмици преди раждането - детето развива конгенитална варицела-зостер инфекция. Най-тежко протичане се наблюдава, ако детето се роди на 5-ия ден след появата на обрива на майката. Тогава смъртността е най-висока.

Диагнозата на вродената варицела се поставя по характерния обрив, чрез култивиране на вируса. На намазка от везикулите се виждат характерни гигантски многоядрени клетки с включения.

Профилактиката се провежда с варицела-зостер имуноглобулин на новородени, чийто майки са зaболели 5 дни преди или до 48 часа след раждането.

Рубриката други вродени вирусни инфекции включва синдрома на вродената придобита недостатъчност (СПИН). Причинителят на СПИН е човешкият имуннодефицитен вирус (ХИВ), който принадлежи към групата на ретровирусите.

Вроденият СПИН е пример за бавно притичаща инфекция. Детето, чиято майка е серопозитивна, може да се роди с различни увреждания или може да е здраво и болестта да се прояви по късно.

Предаването на вируса става от майката на плода по време на бременността - трансплацентарно или по време на родилния акт. Рисковите фактори за инфектиране могат да се обособят в две групи:

  • от страна на плода - недоносеност, ниско тегло, многоплодна бременност (близнаци, тризнаци и т.н.);
  • от страна на майката - инфекция на майката с висока температура, инфектиране на органите на родилния път.

Клиничната картина на вродената ХИВ-инфекция се характеризира с няколко клинични симптома, обединени в две групи:

  • големи симптоми - изоставане в теглото, чести и продължителни диарии по един месец, висока температура в продължение на един месец;
  • малки симптоми - увеличени лимфни възли, увеличен черен дроб и далак, нетипични за здраво дете инфекции, чести рецидивиращи инфекции, кашлица, генерализиран дерматит. За СПИН при новороденото се мисли, когато са налице два големи и два малки симптома.

Диагнозата се поставя чрез редица изследвания. Серологичната диагностика включва специфичен антителен тест - ELISA, ако е позитивен - потвърждение с Western blot. Важни за диагнозата са също високите нива на IgM и IgG, промяна в съотношението Т4/Т8 и други.

Лечението на ХИВ-инфекцията, която принадлежи към другите вродени вирусни инфекции, се осъществява с Zidovudine. Много важна е профилактиката и лечението на опортюнистичните инфекции. Използват се също така различни препарати, повишаващи имунитета.

2.8, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Други вродени вирусни инфекции МКБ P35.8

ВСИЧКИ

ЛЕЧЕНИЕ НА Други вродени вирусни инфекции МКБ P35.8

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО