Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Някои състояния, възникващи в перинаталния период Инфекциозни болести, характерни за перинаталния период Вродени вирусни болести Синдром на вродена рубеола

Синдром на вродена рубеола МКБ P35.0

Синдром на вродена рубеола МКБ P35.0 - изображение

Причинителят на рубеолата е РНК-ов вирус, който принадлежи към групата на Тога-вирусите. Синдромът на вродена рубеола се наблюдава при инфектиране на бебето по време на вътреутробното му развитие. При виремия на майката вирусът достига до плода по хематогенно трансплацентарен път.

Клиничната картина зависи от срока на бременността, когато се заразява плодът. Може да настъпи мъртвораждане, аборт, често се наблюдават различни вродени аномалии или белези на фетална инфекция.

При инфектирането на плода преди 16 гестационна седмица се наблюдават най-тежките увреждания:

  • интраутеринна хипотрофия;
  • сърдечни малформации;
  • засягане на централната нервна система;
  • увреждане на слуха и зрението.

При по-късно заразяване бебето може да се роди с белези на фетална инфекция, да бъде здраво, но с късни прояви на инфекция или да не заболее изобщо.

Редица изследвания показват, че синдромът на вродена рубеола може да засегне белите дробове и да се прояви клинично като интерстициална пневмония. Това може да се изяви със симптоми на дихателна недостатъчност: тахипнея, диспнея, тахикардия, цианоза. Доказването на вродения рубеолен пневмонит става чрез рентгенографско изследване на белите дробове и изолиране на вируса.

Рубеолната инфекция може да доведе още до анемия, тромбоцитопения, както и до промени в метафизите на дългите кости (линеарна остеопороза).

Диагнозата се поставя чрез изолиране на вируса от назофаринкса и доказването на специфични IgM антитела, последвани от нарастване на IgG. Вродена рубеолна инфекция се подозира при деца с триадата на Грег: вродени сърдечни малформации (ВСМ), слепота и глухота.

Специфично лечение на конгениталната рубеола няма. Терапията е симптоматична и цели облекчаване на състоянието на детето. Много важно значение има профилактиката, която се осъществява чрез ваксинация. Прилага се трикомпонентна ваксина срещу морбили, рубеола и паротит (Приорикс). Бременните жени, които не са имунизирани срещу рубеола, трябва да избягват контакт с лица, които са заразени.

Прогнозата на вродената рубеолна инфекция е лоша. Обикновено децата са с тежки увреждания и смъртността е висока.

4.2, 5 гласа

СИМПТОМИ И ПРИЗНАЦИ ПРИ Синдром на вродена рубеола МКБ P35.0

ВСИЧКИ

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО