Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Други акушерски състояния, некласифицирани другаде Инфекциозни и паразитни болести на майката, класифицирани другаде, но усложняващи бременността, раждането и послеродовия период Сифилис, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период

Сифилис, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период МКБ O98.1

Сифилис, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период МКБ O98.1 - изображение

Сифилис (lues venerea, morbus Hoffmann) е инфекциозно заболяване с хронично, циклично, активно и латентно протичане.

Сифилис, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период все още се среща.

Сифилис се причинява от спирохетата Treponema pallidum. Спирохетата е нишковиден микроорганизъм във вид на спирала с около 6 до 20 нагъвания, която при неблагоприятни условия се преминава във L-форма, като се нагъва и се обвива в многослойна обвивка.

Спирохетата извършва характерни движения – напред, назад, завъртания около оста си и махалообразни движения. Причинителът на сифилиса се дели на всеки 33 часа.

Инфекцията при сифилиса може да бъде придобита или вродена и съотвено сифилиса е придобит или вроден. Предава се по полов път по-рядко по извънполов път посредством целувки, в условия на медицински труд в болнични заведения има риска за персонала, от болна майка на плод чрез плацентата през 4 месец на бременността.

Инкубационен период при сифилиса е около 3 - 4 седмици. Възможно е да е увеличен на 3 месеца и да е скъсен на 12 дни.

Патогенеза на сифилиса: след заразяване от сифилис трепонемите навлизат в тъканите, лимфните съдове, регионалните лимфни възли. Активира се имунната система на организма и се създават антитела спрямо антигените (трепонемите).

Заболяването от сифилис създава инфекционен имунитет, който след излекуване изчезва. Траен имунитет не се създава при боледуване от сифилис.

Сифилисът бива:

 • придобит (syphilis acqusita) - първичен, вторичен, третичен;
 • вроден (syphilis congenital) – ранен, късен;
 • невросифилис.

При първичен сифилис се образува трърд шанкър (ulcus durum) на входната врата на спирохетите. Заразяването най-често е по полов път затова и твърдия шанкър е разположен на гениталите. Оплакванията са сърбеж, парене, лека болка. След 10 ден от заразяването се увеличават регионалните лимфни възли – регионална склерадения, развива се специфичен полиаденит (засягат се всички лимфни възли).

При вторичен сифилис болните се оплакват от повишаване на температурата, изпотяване, главоболие, болки в костите особено през нощта, alopecia – опадане на косата, засягане на нокътните плочки.

Появяват се лезии по кожа и лигавици:

вторични сифилиди:

 • Макулозни сифилиди (roseola syphilitica, leucomelanoderma syphiliticum).
 • Папулозни сифилиди (syphilis papulosa lenticilaris, syphilis papulosa lenticilaris, lichen syphiliticus); condylomata lata (разположени в гънките на тялото); syphilis psoriasoformis palmaris – лезии по дланите; syphilis psoriasoformis plantaris - лезии по стъпалата.
 • Пустулозни сифилиди по лигавиците.

Третичният сифилис започва да се развива след 3-ата година като съответно се засягат кожа, лигавици, вътрешни органи (черва, черен дроб, бял дроб, стомах, пикочни пътища, ендокринни жлези) опорно-двигателен апарат, сърдечно-съдова система, централна система (менингит, парализа,табез дорзалис – увреждане на задните крнчета и задните стълбове на гръбначния мозък).

Образуват се лезии по кожа и лигавици – syphilis tertiana maculosa, syphilis tertiala nodularis, syphilis tertiala gummosa.

Сифилис, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период може да доведе до тежки усложнения.

При вроден сифилис заразяване на плода от майката става от след 16 г.с., тъй като преди 16 г.с. хорионалния епител не позволява преминаване на спирохетите и заразяване на плода.

Възможно е вътреутробно да се стигне до сепсис на плода и загиването му към 6 – 7 месец като се изхвърля мацериран (с кожа със старчески вид), а плацентата е по-голяма и по-тежка от нормалната за този период.

При раждане на плода са налице проявите – новороденото е слабо, с набръчката кожа, със старчески вид, с анемия с увеличен черен дроб и слезка – хепатоспленомегалия, твърд шанкър не се появява, по кожата има лезии. По длани, ходила, около уста има плоски инфилтрати.

Инфилтратите около устата при сучене се пукат и се образуват рагади, коита зарастват с цикатрикси (белези) – бразди на Робинсон Форние.

При вродения сифилис е налице сифилистичен ринит (възпаление на лигавицата на носа и носната кухина), разрушава се хрущялната и костната част на носа и той хлътва – образува се седловиден нос. Ноктите са чупливи с бразди, среща се  остеохондрит (възпаление на хрущяла и на костта), псевдопарализа на Парот.

Диагнозата на сифилис, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период  се поставя посредством извършването на специфични изследвания.

 • Неспецифични тестове: количествени микрофлокулационни реакции VDRL и RPRT;
 • Специфични тестове:TPHA;
 • PCR – полимеразно верижна реакция;

Диференциална диагноза на сифилис се прави с:

 • Дерматози.
 • Улкус моле.
 • Генитален херпес.
 • Трихоманадни язви.
 • Туберкулоза.
 • Пиодермия.
 • Вулвовагинит.

При лечение на сифилис, усложняващ бременността, раждането или послеродовия период спазват следните принципи:

 • лечението да започне само при клинично обосновано и параклинично потвърдена  диагноза.
 • възможно най-рано започване на лечението.
 • ранни форми се лекуват стационарно.
 • профилактика на лекувани бременни и техните деца.
 • високо пеницилиново ниво в 6-8 цикала на делене на трепонемата.
 • индивидуализирана терапия на болния.
 • системен клиничен,лабораторен ,епидемиологичен контрол.

Лечение на сифилис при бременни:

Penicillin в доза и продължителност съобразен със стадия на сифилиса.

Ако бременната е алергична към пеницилин се предписват други антибиотици.

Неспецифичната терапия –при серорезистентен сифилис се изразява в имуносупресиращ  ефект –пиротерапия –пирогенал, биогенни стумулатори, гама-глобулин,витамин В 12 .

3.6, 5 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО