Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Родоразрешаване Родоразрешаване при многоплодна бременност

Родоразрешаване при многоплодна бременност МКБ O84

Родоразрешаване при многоплодна бременност МКБ O84 - изображение

Когато в маточната кухина се развива повече от един плод се говори за многоплодна бременност.

Когато има едновременно развитие на едноплодна вътрематочна и извънматочна бременност се говори за комбинирана или хетеротопична бременност.

Родоразрешаването при многоплодно бременност не е лесно и е свързано с повече рискове и възможност за настъпване на различни усложнения, които могат да засегант както здравето на майката, така и това на плодовете.

Развитието на многоплодна бременност е рядко биологично явление и се развива под влиянието на различни фактори като:

  • Възрастови.
  • Климатични.
  • Екологични
  • Етнически.
  • Расови.
  • Наследствени.
  • Медикаментозни и др.

Причините за развитие на многоплодие може да се дължaт на механично разединяване на бластомерите (ранните стадии на формиране на ембрион) в ранния стадий на делене.

Изкуствената стимулация е също причина за многоплодие. При жени забременяли чрез ин витро оплождане е значително голяма честотата на многоплодие. Наследственият фактор е една от водещите причини за развитие на многоплодна бременност.

Честотата на многоплодната бременност се движи в широки граници – 0.4 – 1.6%. Най-висока честота на многоплодна бременност е отбелязана в Нигерия.

Многоплодна бременност възниква в резултат на едновременно узрели две или повече яйцеклетки или при развитие на повече ембриони от една оплодена яйцеклетка.

Когато две яйцеклетки се оплодят от два сперматозоида се развиват два зародиша със съответните им придатъци  -  ципи, плацента. Това са т.нар. двуяйчни близнаци.

Съществува фамилно предразположение. Възможно е това да се дължи на генетично обусловена повишена продукция на фоликулостимулиращия хормон. В друг случаи се сливат една яйцеклетка с един сперматозоид и на по-късен етап се раздвояват и формират два зародиша. Така се формират еднояйчните близнаци.

По принцип многоплодната бременност се получава от един коитус, но е възможно оплождането на две яйцеклетки да се осъществи от два коитуса.

Еднояйчните близнаци са носители на един и същи генотип и са винаги еднополови. Приликата при тези близнаци е много голяма. Те са антигенно идентични и органите от един близнак могат да трансплантират на другия. Фенотипната им прилика обаче не е абсолютно еднаква.  Например пръстовите им отпечатъци не са еднакви.

Двуяйчните близнаци могат да бъдат от раличен или еднакъв пол и не си приличат физически.

Диагнозата на многоплодна бременност се извършва палпаторно и чрез ехография. Анамнестичните данни за многоплодна бременност в рода могат да бъдат насочващи.

Впечатление правят размерите на матката, която е с по-големи от обичайните размери.

От клиничната симптоми  могат да бъдат налице: лесна уморяемост, бледост, по-голямо от очакваното наддаване на тегло, упорито гадене и повръщане, микционни смущения и тазов дискомфорт, болки в кръста, поява на варици и хемороиди, метеоризъм и дихателни смущения, ранни прояви на някой от трите основни белези, безразборна локализация на усещанията за детски движения.

Родоразрешаване при многоплодна бременност не е лесно и изисква повишено внимание предвид възможните усложнения, които могат да настъпят.

Дородовите наблюдения трябва да се осъществяват на по-кратки интервали отколкото при едноплодна бременност.

Акушерът трябва да разпознае и прогнозира колкото е възможно по-скоро многоплодна бременност, да се осигури адекватна диета с добавки на желязо, фолиева киселина, да се препоръчва повече покой с цел да се елиминира риска от недоизносване.

Дори при липса на съмнения за неблагоприятен развой трябва да се проследява вътрематочното състояние на  плодовете чрез ехография, кардиотогравски записи, доплерова велосиметрия.

Към 35 гестационна седмица трябва да се вземе решение за начина на родоразрешение. По-принцип многоплодната бременност се прекъсва до 37 гестационна седмица. Индикациите за цезарово сечение са: всички случаи на два жизненоспособни плода, всички индикации за планово цезарово сечение от страна на майката при едноплодна бременност, важат и при многоплодна.

Обсъждана тема е анестезията при цезарово сечение на многоплодната бременност . Налага се мнението, че за предпочитане е проводната регионална анестезия.

Раждането се води от акушер, анестезиолог-реаниматор и неонатолог.

Най-голямото усложнения на раждането при двуплодна бременност е заклещването или колизията на единия близнак. В този случай се процедира по следния начин: родилката се подготвя като за акушерска операция

Първия близнак не се тегли, а само се подържа. Прави се опит за избутване на главата на втория близнак  над главата на първия. При неуспех се прави опит за едновременна ротация на близнаците. При повторен неуспех се прави декапитация на мъртвия близнак и се екстрахира живия.

3.1, 8 гласа

ВИДОВЕ Родоразрешаване при многоплодна бременност МКБ O84

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки