Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Родоразрешаване Родоразрешаване при многоплодна бременност Родоразрешаване при многоплодна бременност чрез цезарово сечение

Родоразрешаване при многоплодна бременност чрез цезарово сечение МКБ O84.2

Родоразрешаване при многоплодна бременност чрез цезарово сечение МКБ O84.2 - изображение

Родоразрешаване при многоплодна бременност чрез цезарово сечение представлява акушерска операция, при която раждането на плодовете се извършва чрез отваряне на коремната и маточната кухина и изваждане на плодовете и техните придатъци.

Честотата на Цезаровото сечение нараства непрекъснато, като в последно време е около 30 %, а в някои болнични заведения надминава 50%.

Медицината и апаратурата бележи значителен напредък в последните години и затова  днес майчината смъртност е сведена до минимум.

Родоразрешаване при многоплодна бременност чрез цезарово сечение се среща сравнително често в днешно време.

Въпреки това съществуват рискове като тромбоемболизъм, масивни кръвотечения, усложнения свързани с анестезията.

Многоплодната бремнност е относителна индикация за извършването на Цезарово сечение.

Категорична индикации за родоразрешаване при многоплодна бременност чрез цезарово сечение са:

 • Напречно разположение на близнаците или други неправилни предлежания.
 • Втори плод в седалищно предлежание, който е по-голям от първия близнак.
 • Монохориална-моноамниална многоплодна бременност.
 • Налични уродства като сраснали близнаци.
 • Трансфузионен синдром.
 • Наличие на ретардация и хронично фетално страдание.

В днешно време най-често използваната анестезия по време на Цезаровото сечение при многоплодна бременност е спиналната и по-рядко ендотрахеалната.

При многоплодна бременност могат да се извършат следните видове Цезарово сечение:

 • Класическо(корпорално) секцио.
 • Истмично - ломгитудинално секцио.
 • Истмико - трансверзално.
 • Екстраперитонеално Цезарово сечение.

В зависимост от това кога се извършва цезаровото сечение при многоплодна бременност бива:

 • Първично - когато се извършва планово.
 • Вторично – когато се извършва в хода на раждането.

Извършването на Цезарово сечение при многоплодна бременност е добре да се извършва от опитен акушер, тъй като всяко оперативно абдоминално родоразрешение крие риск от постоперативни усложнения и травматични увреждания, както на плода, така и на майката.

3.5, 2 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО