Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Родоразрешаване Родоразрешаване при многоплодна бременност Родоразрешаване при многоплодна бременност, напълно спонтанно

Родоразрешаване при многоплодна бременност, напълно спонтанно МКБ O84.0

Родоразрешаване при многоплодна бременност, напълно спонтанно МКБ O84.0 - изображение

Родоразрешаване при многоплодна бременност, напълно спонтанно се характеризира с раждането и на двата плода през естествените родови пътища.

Всяко родоразрешаването при многоплодно бременност не е лесно и е свързано с повече рискове и възможност за настъпване на различни усложнения, които могат да засегнат както здравето на майката, така и това на плодовете.

Честотата на многоплодната бременност се движи в широки граници – 0.4 – 1.6%. Най-висока честота на многоплодна бременност е отбелязана в Нигерия.

Наблюденията при раждащата с близнаци трябва да се осъществяват на по-кратки интервали, отколкото при едноплодна бременност.

Обикновено около 35 гестационна седмица трябва да се вземе решение за начина на родоразрешение.

Прекъсването на многоплодната бременност трябва да се осъществи около 37 гестационна седмица.

Раждането per vias naturales при многоплода бременност обикновено за период между 8 и 12 часа.

Самият процес на родоразрешаване при многоплодна бременност, напълно спонтанно зависи от много фактори:

  • Брой на плодовете.
  • Разположение на плодовете.
  • Телесна маса на плодовете.
  • Срок на бременността.
  • Възможност от настъпване на масивни кръвозагуби.
  • Възможност за настъпване на усложнения в плацентарния период.

В зависимост от разположението на близнаците в маточната кухина се наблюдава:

  • Два плода в главично предлежание се срещат в 42 % от случаите.
  • Единият плод в главично, а другия в седалищно предлежание се среща в 30 - 40 % от случаите.
  • И двата плода в седалищно предлежание се среща в 8-12% от случаите.
  • И двата плода в напречно предлежание се среща в 0,6% от случаите.

Родоразрешаване при многоплодна бременност, напълно спонтанно е показано в случаите, когато и двата плода са в главично или когато първия близнак е в главично, а вторият е в седалищно предлежание, при условие, че първия близнак е по-голям от втория.

Самото раждане трябва се води търпеливо и очаквателно с пълна готовност за завършване с Цезарово сечение.

По време на спускането на първи близнак в таза през втори период на раждането е необходимо посредством външни прийоми втория да се поддържа в надлъжно положение.

Ако това стане преди раждането на първия плод, риска втория да застане в напречно положение е много малък.

Оптималния вариант при втория близнак е тилно предлежание, но и седалищно е приемливо при условие, че втория плод е по-малък от първия.

След раждането на първи близнак инфузията с окситоцин се спира, а втория се държи в надлъжно положение от асистента.

След известна пауза, която се дължи на адаптацията и ретрахирането на матката, родилната дейност се засилва, при което раждането се оставя на естествения му ход.

Обикновено индукция и сериозно обезболяване по време на раждането е добре да се избягват.

Обикновено след раждането на първия плод в рамките на 10 минути се пука околоплодния мехур и на втория и раждането се оставя на естествения си ход.

Винаги след раждането на първия плод акушера трябва да се ориентира за състоянието на втория.

Извършва се вагинално изследване, при което се определя предлежанието на втория.

Необходимо е постоянно контролиране на ДСТ на втория плод.

Пукането на околоплодния мехур при втория плод става на върха на маточна контракция.

Метергинова или окситоцинова профилактика се провежда едва след раждането на главата на втория близнак.

Плацентарния период понякога може да бъде изпълнен с усложнения.

Понякога може да настъпи маточна атония, за която акушер трябва да е готов.

Раждането се води от акушер, като е задължително присъствието на анестезиолог-реаниматор и неонатолог.

Най-голямото усложнения на раждането при двуплодна бременност е заклещването или колизията на единия близнак. В този случай се процедира по следния начин:

Първия близнак не се тегли, а само се поддържа. Прави се опит за избутване на главата на втория близнак над главата на първия.

При установяване на колизия е добре да се премине към Цезарово сечение.

4.0, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО