Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Родоразрешаване Родоразрешаване при многоплодна бременност Родоразрешаване при многоплодна бременност, неуточнено

Родоразрешаване при многоплодна бременност, неуточнено МКБ O84.9

Родоразрешаване при многоплодна бременност, неуточнено МКБ O84.9 - изображение

За многоплодна бременност се говори, когато в маточната кухина се развива повече от един плод.

Родоразрешаването при многоплодна бременност може да се осъществи по различни начини.

Всяка многоплодна бременност е свързана с повече рискове и възможност за настъпване на различни усложнения, които могат да засегнат както здравето на майката, така и това на плодовете.

За многоплодна бременност значение имат фактори като възраст, климат, раса и етнос, генетични, употребата на някои медикаменти и др.

Причините за развитие на многоплодие може да се дължат на механично разединяване на бластомерите (ранните стадии на формиране на ембрион) в ранния стадий на делене.

Честотата на многоплодната бременност се движи в границите между 0.4 – 1.6%, като най-висока се наблюдава в Нигерия.

Многоплодна бременност е резултат на едновременно узряване на две или повече яйцеклетки от единия или двата яйчника или при образуване на повече ембриони от една оплодена яйцеклетка.

При оплождане на две отделни яйцеклетки от два сперматозоида се развиват т.нар. двуяйчни близнаци.

При оплождане на една яйцеклетка от един сперматозоид, от която в последствие се развиват два ембриона се наблюдават т.нар еднояйчни близнаци.

Многоплодната бременност възниква най-често в резултат на един полов акт, но е възможно оплождането на две яйцеклетки да се осъществи от два коитуса.

За диагнозата на многоплодна бременност значение има анамнезата, клиничните изследвания, ехографията.

Родоразрешаване при многоплодна бременност изисква повишено внимание предвид всички възможни усложнения, които могат да настъпят.

Определянето на начина на родоразрешаване при многоплодна бременност трябва да стане до 35 гестационна, тъй като бременността се прекъсва до 37 гестационна седмица.

Съответно раждането може да се осъществи през естествените родови пътища или чрез абдоминално родоразрешение.

За определянето на начина на родоразрешение значение имат положението и предлежанието на плодовете, възрастта на майката, наличие на съпътстващи заболявания и усложнения на бременността, локализация на плацентата или плацентите и други.

4.3, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО