Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Родоразрешаване Раждане с форцепс или вакуум- екстрактор при едноплодна бременност

Раждане с форцепс или вакуум- екстрактор при едноплодна бременност МКБ O81

Раждане с форцепс или вакуум- екстрактор при едноплодна бременност МКБ O81 - изображение

Раждане с форцепс или вакуум-екстрактор при едноплодна бременност се налага сравнително често в акушерската практика, когато има показания за това.

Форцепсът е меатален инструмент, използван в акушерството от много години, който намира приложение все още и днес.

Вакумекстрактора представлява устройство, състоящо се от електрическа вакум помпа и тракционна система, която се състои специални чашки за залавяне на главата на плода, които могат да бъдат с различен диаметър.

Към раждане с форцепс или вакуум-екстрактор при едноплодна бременност принадлежат:

 • Налагане на нисък изходящ форцепс.
 • Налагане на среден форцепс.
 • Налагане на среден форцепс с ротация.
 • Друго неуточнено раждане с налагане на форцепс.
 • Вакум-екстракция.
 • Раждане, комбинирано с налагане на форцепс и вакум-екстракция.

Раждане с форцепс или вакуум-екстрактор при едноплодна бременност включва форцепс.

Форцепсът или акушерските щипки е вид акушерски металически инструмент, служещ за залавяне и извличане, а при необходимост и частична ротация на главата на плода, който напълно замества или подпомага родилната дейност.

Съществуват различни видове форцепс като: форцепс на Симсон-Браун (най-използвания), форцепс на Негеле, на Shute.

Всеки форцепс се състои от две лъжици.

Лъжиците на форцепса се състоят от: широка част с прозорец и главична кривина, рамо и различно оформена дръжка с шип на Буш.

Форцепсът не е инструмент за преодоляване на пелвеофетална диспропорция, т.е несъответствие между размерите на главата, на плода и на родовия канал. Той замества или допълва маточните контракции.

В зависимост от разположението на главата на плода на изхода на таза, форцепсът бива прав и кос.

При изходящ прав форцепс главата на плода е разположена на изхода на таза, така че тилът е обърнат към симфизата, а suttura sagitalis е правият диаметър на изхода на таза.

При косия форцепс, главата на плода е разположена в един от косите диаметри на изхода на таза. Изходящият кос форцепс се налага в случай, когато главата не е завършила пълната си ротация.

Лъжиците на форцепса обхващат главата на плода в областта на двете теменни кости. Лъжиците се налагат в една и съща равнина. При налагане на форцепс се прави краткотрайна венозна анестезия като може да се приложи и локално перинеално или пудентално обезболяване. Винаги се налага първо лявата лъжица. При сключване на форцепса се извършва теглене в три посоки: хоризонтална, напред и назад.

Условията за налагане на форцепс са:

 • Главата на плода трябва да е навлязла в таза.
 • Пълно разширение на цервикалния канал.
 • Разкъсан околоплоден мехур.
 • Жив плод.

Форцепсът е противопоказан в следните случаи:

 • Липсват условия за налагането му.
 • Заплашваща руптура на матката.
 • Тотално предлежание на плацентата.
 • Неправилни предлежания, при които раждането на жив доносен плод по естествен път е невъзможно.
 • Уродствата са също противопоказани за налагане на форцепс (особено хидроцефала).

Раждане с форцепс или вакуум- екстрактор при едноплодна бременност включва вакумекстракция.

Вакуум-екстракцията представлява акушерски метод за извличане на главата на плода, който допълва или засилва изгонващите сили.

Наличие на контракции е задължително условие за налагане на вакууекстактор.

Методът е противопоказан при тежка степен на недоносеност, дефлексионни предлежания.

Вакумекстрактора не е инструмент за преодоляване на пелвеофетална диспропорция, т.е несъответствие между размерите на главата, на плода и на родовия канал. Той допълва маточните контракции.

Всяка вакумекстракция се осъществява синхронно с маточните контракции, като е удачно асистента да прилага прийома на Кристелер.

Условията за налагане на вакум са:

 • Главата на плода трябва да е навлязла в таза.
 • Пълно разширение на цервикалния канал.
 • Разкъсан околоплоден мехур.
 • Жив плод.
2.2, 10 гласа

ВИДОВЕ Раждане с форцепс или вакуум- екстрактор при едноплодна бременност МКБ O81

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО

ЗАБОЛЯВАНЕТО Е СВЪРЗАН КЪМ

Клинични пътеки