Начало Медицинска енциклопедия Заболявания Бременност, раждане и послеродов период Родоразрешаване Раждане с форцепс или вакуум- екстрактор при едноплодна бременност Налагане на среден форцепс с ротация

Налагане на среден форцепс с ротация МКБ O81.2

Налагане на среден форцепс с ротация МКБ O81.2 - изображение

Форцепсът представлява инструмент, който напълно замества силата на маточните контракции и служи за залавяне, извличане, а при необходимост за частична ротация на главата на плода.

Най-често и значително по-лесно се налага използване на форцепс в случаите, когато главата на плода е на изхода на таза и suttura sagitalis е в правия диаметър на изхода на таза.

Налагане на среден форцепс с ротация се прилага в случаите, когато главата на плода се намира под интерспиналната линия и suttura sagitalis е в един от косите диаметри, т.е ротацията на главата на плода не е завършена.

Съществуват определени показания за налагане на среден форцепс с ротация, които могат да бъдат както от страна на майката, така и от страна на плода.

Показания при плода за налагане на форцепс:

 • Интраутеринен дистрес.
 • Пролапс на пъпна връв.
 • Разкъсване на vasa praevia.
 • Неправилни предлежания на главата на плода.
 • Неуспешна мануална екстракция на главата на плода при раждане в седалищно предлежание.

Условия, за налагане на форцепс са:

 • Главата на плода трябва да е навлязла в таза.
 • Пълно разширение на цервикалния канал и ретрахирана над предлежащата част шийка на матката.
 • Разкъсан околоплоден мехур и оголена глава от ципите на плацентата.

Противопоказания за налагане на форцепс:

 • Липса на условия за пролагане на форцепс.
 • Риск от руптура на матката.
 • Парциално или тотално предлежание на плацентата.
 • Неправилни, патологични предлежания, при които раждане на жив доносен плод е невъзможно.
 • Уродства на плода.

Когато ротацията на главата не е завършила и suttura sagitalis се намира в I-ви кос диаметъър, форцепсът трябва да бъде наложен във II-ри кос диаметър, за да може форцепсът да обхване най-големия диаметър на главата-бипариеталният.

Първо се вкарва лявата лъжица, след което дясната. Предвид това, че главата на плода не е завършила своята ротация, за да се обхване на бипариеталния диаметър на главата на плода една от лъжиците странства.

Когато главата на плода е в първи кос диаметър странства дясната лъжица, а когато е във втори странства лявата.

Странстването се изразява в това, съответната лъжица по заобиколен път да стигне до определено място, с цел да обхване благоприятно главата на плода.

След поставянето на лъжиците и сключването на форцепса е необходимо да се извърши влагалищно изследване за да се провери дали форцепса е добре сключен и дали няма золовени меки тъкани.

Следва тракция с ротация и екстракция, като между тях има паузи докато suttura sagitalis не застане в правия диаметър на изхода на таза.

Тракциите продължават до фиксиренето на linea nuchae superior под симфизата, след което тракциите и форцепса се насочват към корема на раждането, при което над перинеума се раждат челото носа и устата на плода.

По нататък раждането става по описан вече начин.

При налагане на среден форцепс с ротация е възможно да настъпят увреждания на майката и плода. Възможно е да възникват травматични увреждания със засягане на мекия и костния родилен път и органите в малкия таз при майката.

Най-чести са разкъсвания на вулва, перинеум, влагалище. Наблюдават се разкъсвания на шийката на матката и фрактури на симфизата и сакроилиачните стави, засягане на седалищно – тазовия нервен сплит, руптура на матката.

В след оперативния период майката е застрашена от хеморагия, инфекции, тромбоемболия.

Уврежданията на плода са леки отпечатъци на лъжиците по кожата на главата на плода, вътрешномозъчни кръвоизливи, откъсване на меки части, фрактури на черепа, парализи и парези на лицевите и шийните нерви.

4.2, 6 гласа

КОМЕНТАРИ КЪМ ЗАБОЛЯВАНЕТО